Veilig en Gezond op het Dak
ZZP'ers op het dak: niet allemaal hetzelfde PDF Afdrukken E-mail

6 juni 2013

EERSTE RESULTATEN ONDERZOEK EIB

Op 4 juni 2013 presenteerde directeur Taco van Hoek van het EIB voor ruim 40 geïnteresseerden de eerste resultaten van een onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van ZZP’ers op het dak. Dit onderzoek wordt in opdracht van SBD uitgevoerd in het kader van het ESF project Sociale Innovatie ‘Allemaal Daktoppers’.

Van belang voor het EIB was of de informatie uit enquêtes en interviews herkenbaar was voor de aanwezigen – veelal vertegenwoordigerTaco van Hoek (EIB)s van dakbedekkingsbedrijven - en men zich kon vinden in de oplossingsrichtingen die het EIB aangaf voor een aantal knelpunten.

Discussie over uurtarieven en activiteiten
Vooral over de genoemde uurtarieven (gemiddeld € 37) waren de meningen verdeeld. De indruk bestond toch dat vooral de meer solide ZZP’ers aan het onderzoek hadden meegedaan. Ook zal er sprake zijn van grote verschillen, afhankelijk van het werken voor particulieren, of de ZZP’er veel verschillende opdrachtgevers heeft of werkt als een soort ‘vaste onderaannemer’. Het EIB zal dit nader onderzoeken. Duidelijk is wel dat van het bestand van 1650 ZZP’ers dat bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven als dakdekker platte daken, meer dan de helft ook in andere vakgebieden actief is. Wellicht doen zij dit om hun inzetbaarheid op korte en langere termijn te vergroten.

Regulering en financiering van scholing en verzekeringen

 

Belangrijk aandachtspunt was toch dat veel ZZP’ers hun vakkennis hebben verkregen via opleiding als werknemer en later niet (meer) bijdragen aan de financiering hiervan. Ook de afwezigheid van goede (arbeidsongeschiktheids) verzekeringen wordt gezien als een belangrijk knelpunt en oorzaak van concurrentievervalsing. De algemene conclusie was toch wel dat het belangrijk is om met alle betrokkenen samen te werken aan de eerlijke inzetbaarheid van ZZP’ers naast werknemers in loondienst. Volgens VEBIDAK en de vakbonden FNV en CNV zijn hiervoor in de nieuwe CAO BIKUDAK de eerste stappen gezet. In de bijeenkomst werd ook een pleidooi gehouden voor een verplichte pensioenverzekering voor ZZP’ers. Cees Woortman van VEBIDAK gaf verder aan dat de branchevereniging werkt aan het opstellen van algemene inleenvoorwaarden voor onderaannemers, om ook hier meer zaken te reguleren en juridische onzekerheden te voorkomen.

Onderzoek met subsidie ESFResultaten sociale innovatie BIKUDAK
Jos van der Borgt (coördinator van SBD) meldde dat SBD met EIB en een aantal andere externe adviseurs de komende maanden het onderzoek verder uitwerken. Dit gebeurt hand in hand met een aantal andere projecten in het kader van duurzame inzetbaarheid: ten behoeve van de bedrijven worden adviezen en tools ontwikkeld voor een goede verzuimaanpak, verbetering veiligheidsgedrag en de inzet van oudere werknemers.

Tenslotte werden de winnaars van de iPods bekendgemaakt (loting onder de ZZP’ers die de enquête hadden ingevuld). Dit zijn: A. Kiewied (Ameland), M. Hermans (Veldhoven) en Wouts (Ossendrecht).  

 
 
< Vorige   Volgende >