Veilig en Gezond op het Dak
Welke cursussen moet ik, volgens de Arbowet en de CAO, mijn werknemers laten volgen? PDF Afdrukken

 De Arbowet stelt geen eisen aan opleidingen voor werknemers. Wel eist de Arbowet in Artikel 8 (voorlichting en onderricht) dat de werkgever ervoor zorgt dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's, alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico's te voorkomen of te beperken. De Arbowet stelt dus geen eisen aan de wijze waarop dit gebeurt. Dit kan door middel van instructies door medewerkers van het bedrijf (ervaringsdeskundigen) of cursussen.
Indien een bedrijf VCA-gecertificeerd is, of bezig is deze certificering te halen, moeten de werknemers wel cursussen volgen. VCA eist namelijk dat alle medewerkers de cursus Basisveiligheid VCA hebben gevolgd. 

De CAO BIKUDAK kent de verplichting (artikel 8) dat elke dakdekker om de drie jaar verplicht de cursus 'Veilig werken op daken' moet volgen. Ook dakdekkers en zzp'ers, ingeschakeld als onderaannemer, dienen vanaf 1 juli 2014 aan deze verplichting te voldoen. Verder kan het noodzakelijk en nuttig zijn de dakdekkers een cursus te laten volgen voor het juist en veilig werken met bepaalde hulpmiddelen. Dit is afhankelijk van de informatie die wordt geleverd door een leverancier en kan dus indirect worden gezien als een invulling van artikel 8 van de Arbowet. Verder is het - gezien hun taak - aan te bevelen voorlieden training te geven in communicatie.

 
< Vorige   Volgende >