Veilig en Gezond op het Dak
Mag ik mijn medewerker toestemming geven voor het niet dragen van een veiligheidshelm? PDF Afdrukken E-mail

Een werknemer krijgt last van hoofdpijn en zelfs migraine door het dragen van zijn veiligheidshelm. Mag de werkgever toestemming geven de helm niet te dragen?

Nee, om deze reden mag geen toestemming worden verleend de helm niet te dragen.

Het is altijd verstandig de gebruiker te betrekken bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen. In dit specifieke geval is het raadzaam de werknemer een voor hem geschikte (lichtere) helm te laten uitzoeken. In veel gevallen is degene die voor het bedrijf de PBM bestelt geen gebruiker. Wanneer er meer betrokkenheid is zal er ook meer begrip zijn.

De specifieke afspraken voor dakdekkers zijn opgenomen in de arbocatalogus Platte daken (www.arbocatalogus-plattedaken.nl) en de SBD toolboxen.

Wanneer er risico is op stoten van het hoofd, vallende voorwerpen, wegvliegende voorwerpen of hijsbewegingen/kranen is het dragen van een helm verplicht. Indien deze risico’s zich niet voordoen is de werknemer niet verplicht de helm te dragen. Dit dient echter altijd in goed overleg vooraf met de uitvoerder te geschieden. Als op een bouwplaats aan het hek het welbekende blauwe bord met daarop o.a. de bouwhelm, hangt, betekent dit dat een ieder die zich op het terrein begeeft de aangegeven PBM moet gebruiken.

 

 
< Vorige   Volgende >