Veilig en Gezond op het Dak
Wie is er verantwoordelijk bij letsel? PDF Afdrukken

De algemene regel is dat de werkgever altijd verantwoordelijk is. Hij kan hiervan gevrijwaard worden als hij aan kan tonen dat hij alles gedaan heeft zoals middelen ter beschikking stellen, voorlichting en instructie gegeven, toezicht houden en een functionerend sanctiebeleid. Wat de werkgever allemaal gedaan heeft wordt getoetst door de inspecteur van de Inspectie SZW.

Enerzijds doet hij dit door vragen te stellen aan de werknemers en anderzijds aan de leidinggevenden. Naar aanleiding van de antwoorden bekijkt de inspecteur wie waarvoor verantwoordelijk is en wie de zaken niet goed geregeld heeft en daar verantwoordelijk voor is. Daarbij is het de bedoeling geen 'jacht' op werknemers te maken, maar deze wel mee te nemen als zij nadrukkelijk en bewust in de fout gaan. Het kan in sommige gevallen zelfs leiden tot een boete voor werkgever en werknemer. Dit protocol geldt voor alle situaties (groepsarbeid en alleenarbeid).

Meldingsplicht bij ongeval

De werkgever moet een arbeidsongeval zo spoedig mogelijk melden bij de Inspectie SZW (Arbowet, artikel 9, lid 5) als sprake is van: dodelijk ongeval, ziekenhuisopname of blijvend letsel. Gebruik hiervoor het formulier Meldingsplichtige arbeidsongevallen op www.inspectieszw.nl. Deze verplichting geldt niet alleen voor eigen werknemers maar ook voor ingehuurd personeel (onderaannemers/zzp'ers).

 
< Vorige   Volgende >