Veilig en Gezond op het Dak
Waar vind ik de regels en afspraken over veilig werken op daken? PDF Afdrukken

De belangrijkste verplichtingen en verantwoordelijkheden voor zorg voor goede arbeidsomstandigheden staan in de Arbowet (kader regelgeving) en het Arbobesluit (doelvoorschriften). Voorbeelden van doelvoorschriften zijn: het treffen van voorzieningen bij werken op hoogte vanaf 2,5 meter en beperking inzet jongeren bij gevaarlijk werk. Vanaf 2007 is in de Arbowet geregeld dat sociale partners op brancheniveau in de vorm van arbocatalogi middelvoorschriften kunnen vastleggen om aan de doelvoorschriften te voldoen. De oplossingen voor het beheersen van de meest voorkomende risico’s – opgenomen in de Arbocatalogus – zijn tevens vertrekpunt voor het handhavingsbeleid van de inspectie SZW. Ook vormen ze integraal onderdeel van de CAO BIKUDAK. Gebruik je andere oplossingen dan moet je aantonen dat deze van hetzelfde niveau zijn als de afspraken uit de Arbocatalogus.

Arbocatalogus Platte daken
Tot 2012 kenden we het A-blad Platte daken. Hierin stionden afspraken en aanbevelingen om in de platte dakenbranche te komen tot betere arbeidsomstandigheden. Al deze afspraken zijn vanaf 2012 geïntegreerd in de Arbocatalogus. De Arbocatalogus kun je beschouwen als een digitale boekenkast (zie www.arbocatalogus-plattedaken.nl) die voor iedereen vrij toegankelijk is. Je kunt zoeken op basis van een risico, beroep of taak. Naast een beschrijving van het risico vind je hier ook de aanwijzingen voor beheersing ervan. Plus op basis van welke wetsartikelen de voorgestelde maatregelen worden genomen. Tenslotte bevat de Arbocatalogus relevante informatie- en instructiedocumenten (o.a. website www.arbovriendelijkehulpmiddelen.nl).

Ondersteuning en informatie op maat
Met de informatie uit de Arbocatalogus Platte daken kun je in bedrijven en op projecten een risico-inventarisatie en -evaluatie maken. Verder geef je andere partijen waarmee je samenwerkt inzicht in de gebruikte informatiebronnen. Wil je echter doelgerichte voorlichting geven aan vakmensen over specifieke situaties, kijk elders op www.sbd.nl. Hier staan toolboxen en andere SBD publicaties, gebaseerd op de Arbocatalogus.

 

 
Volgende >