Veilig en Gezond op het Dak
Is een certificering vereist? PDF Afdrukken

"Mijn opdrachtgever stelt dat ik, op grond van de Arbowet, gecertificeerd moet zijn om (dak)werkzaamheden voor hem uit te voeren".

Wettelijke verplichtingen
Op de meeste bouwprojecten (vanaf een aanneemsom van circa € 340.355,-) is het Arbobesluit, hoofdstuk 2, afdeling bouwproces van toepassing. Hierin zijn verplichtingen voor zowel de opdrachtgever, de ontwerper als de aannemer vastgelegd. Deze omvatten onder andere het opstellen van een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan).

In de Arbocatalogus Platte daken staan alle aanbevelingen en afspraken inzake een goede voorbereiding, planning en uitvoering van dakwerkzaamheden rekening houdend met optimale aandacht voor veiligheid en gezondheid (Arbozorg).

Dakbedekkingsbedrijven die voldoen aan de afspraken vermeld in de Arbocatalogus Platte daken voldoen daarmee volledig aan de arboverplichtingen uit Arbowet, Arbobesluit en Europese (arbo)richtlijnen.

Bedrijven kunnen door overlegging van hun eigen bedrijfs-RI&E in combinatie met een plan van aanpak en eventueel een project-RI&E voor het uit te voeren (dak)werk nog eens extra aantonen dat zij op een uiterst zorgvuldig wijze conform de Arbowetgeving hun werkzaamheden uitvoeren. Via controlebezoeken van arbovoorlichters van de SBD kan regelmatig worden nagegaan of het bedrijf ook in de dagelijkse praktijk zorgdraagt voor een juiste uitvoering van alle arbomaatregelen. 

Certificering kan een extra eis zijn van de opdrachtgever, maar is geen verplichting genoemd in de wet en geen garantie voor daadwerkelijke optimaal arbo-management van het bedrijf en arbogedrag van de dakdekkers.

Tip:
Wanneer u geen gecertificeerd VCA bedrijf bent:
Zorg dan dat u op andere wijze met eigen documenten de opdrachtgever aantoont dat u met een zorgvuldig arbo-managementsysteem en regelmatige voorlichting aan en toezicht op het personeel, voldoet aan de in uw branche geldende normen inzake het veilig uitvoeren van werkzaamheden. Overleg hierbij zo nodig informatie uit de Arbocatalogus Platte daken. U kunt uiteraard advies hierover krijgen van de arbovoorlichters van de SBD. Ook hebben wij een modelverklaring arbozorg voor u beschikbaar (op te vragen via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken ).

 
< Vorige   Volgende >