Veilig en Gezond op het Dak
Geldt de tilnorm van 25 kg in de CAO BIKUDAK alleen voor dakrollen? PDF Afdrukken

Vanaf 1 januari 2012 is de CAO-bepaling over maximaal gewicht van dakbedekkingsmaterialen van toepassing.

Regelmatig horen wij de vraag of de tilnorm alleen de dakrollen betreft of ook ander materiaal en materieel. Wat betreft materiaal is dat duidelijk: in de cao-bepaling staat ook letterlijk ‘dakbedekkingsmaterialen’. Wat betreft materieel (zoals bitumenketel, gasflessen, ladders, steigermateriaal, brandblussers etc.): ook hier geldt de eis om niet zwaarder dan 25 kg per persoon handmatig te tillen.

De concretisering van de 25 kg tilnorm is namelijk gebaseerd op artikel 3 en 5 van de Arbowet. Hierin is bepaald dat een werkgever risico’s van het werk in kaart moet brengen en via – in eerste instantie bronaanpak – zoveel mogelijk schadelijke gevolgen voor gezondheid en veiligheid van de werknemers moet voorkomen. En of je nu een ladder tilt van 35 kg of een dakrol, in beide gevallen kan dit schade opleveren.

Mechanisch transport
Zorg dus zoveel mogelijk voor het inzetten van mechanisch transport bij materiaal en materieel zwaarder dan 25 kg. En gebruik hulpmiddelen zoals een kruiwagen, steekwagen, tegeldonkey enz. enz.

LET OP: bij hijsen is de aanpikker verantwoordelijk voor het aanslaan van de last.

 

 

 
< Vorige   Volgende >