Veilig en Gezond op het Dak
Zijn er voor een opdrachtgever wettelijke verplichtingen om beveiligingen aan te brengen op daken? PDF Afdrukken

Elke werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn eigen werknemers.

De dakdekker is derhalve verantwoordelijk voor zijn werknemers en hun veiligheid. Hij zal dus de voorzieningen moeten treffen of het werk niet kunnen uitvoeren. Die voorzieningen zal hij in rekening brengen bij zijn opdrachtgever als onderdeel van zijn uitvoeringskosten.

Indien de opdrachtgever een prijs overeenkomt waar de voorzieningen niet zijn inbegrepen, maakt hij het de dakdekker onmogelijk om veilig te werken en is de opdrachtgever mede verantwoordelijk te stellen voor het ontbreken van de voorzieningen en de gevolgen.

Tegenwoordig is een dak steeds vaker een plaats waar frequent mensen moeten werken. De opdrachtgever wordt dan steeds geconfronteerd met het tijdelijk plaatsen en weghalen van hekken en leuningwerken.
Het is voorstelbaar dat het permanent aanbrengen van leuningen of hekken op enig moment financieel interessant wordt. Indien personen (t.b.v. inspecties) in dienst van de opdrachtgever/beheerder/gebouweigenaar op het dak moeten werken is de opdrachtgever/beheerder/gebouweigenaar verantwoordelijk voor de te nemen veiligheidsmaatregelen!

Let op, ook personen die NIET op de loonlijst staan maar onder gezag van de opdrachtgever/beheerder/gebouweigenaar werk uitvoeren (ingeleende mensen, mensen die in regie werken of anderszins directe taakopdrachten krijgen) vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever/beheerder/gebouweigenaar.

Toetsingskader veilig onderhoud
Vanaf 1 juli 2012 geldt de verplichting om bij aanvraag omgevingsvergunning (voor nieuwbouw) ervoor te zorgen dat een gebouw veilig kan worden onderhouden (zie www.veiligopdehoogte.nl). Voor bestaande gebouwen geldt de checklist voor veilig onderhoud als aanbeveling volgens de laatste stand der techniek.

 
< Vorige   Volgende >