Veilig en Gezond op het Dak
Bouwers houden meer rekening met fysieke belasting Afdrukken

26 juli 2016

(Af)bouwbedrijven houden steeds meer rekening met fysieke belasting van hun werknemers. Dit constateert de Inspectie SZW naar aanleiding van controles in 2012 tot en met 2015. In 2012 lag het percentage overtredingen nog op 57%; in 2015 was dat gedaald naar 19%. De situatie is daarmee duidelijk verbeterd.

Fysieke belasting is een belangrijke veroorzaker van arbeidsongeschiktheid in de bouw. Daarom heeft fysieke belasting en de verbeteriFysieke belasting dakdekkersng van de arbeidsomstandigheden in de bouw de afgelopen jaren een hoge prioriteit gekregen van de Inspectie SZW. Niet alleen omdat een groot deel van de werknemers het werk lichamelijk zwaar vindt, maar ook omdat de Inspectie de duurzame inzetbaarheid in de bouw wil verhogen. De betrokken branches en doelgroepen zijn ieder jaar geïnformeerd over de regels met betrekking tot fysieke belasting en over de inspecties. De Inspectie controleerde ieder jaar een groot aantal zware beroepen, zoals betonstaalvlechter, dakdekker, gipsblokkensteller, stukadoor, metselaar en nog 11 andere beroepen.

Volgens de Inspectie geven de bereikte resultaten – veel minder overtredingen – duidelijk weer dat een juiste interventiemix van overleg, samenwerking met branches, een goede communicatie en handhaving waar nodig van groot belang is. Het levert een duidelijke bijdrage aan een gezondere en veiligere bouwbranche.

Continue aandacht van de Inspectie SZW voor het onderwerp fysieke belasting blijft echter noodzakelijk, juist om te zorgen dat werknemers in de bouw duurzaam inzetbaar blijven.

Factsheet
In de Factsheet Fysieke belasting in de bouw worden de belangrijkste resultaten van de inspecties in 2015 vermeld en vergeleken met inspectieresultaten van voorgaande jaren (figuur 2). Het aantal overtredingen in de beroepsgroep Dakdekker platte daken is gedaald van 25% (2013), naar 6% (2014) tot 5% (2015).  

 

 
Voor de vakantie extra aandacht voor veiligheid Afdrukken

19 juli 2016

In de eerste helft van 2016 is het aantal ernstige ongevallen en het aantal dodelijke ongevallen in de bouw volgens de Inspectie SZW flink toegenomen in vergelijking met het eerste half jaar van 2015. De Inspectie roept werkgevers dan ook op zo vlak voor de vakantie extra aandacht te besteden aan veiligheid.
 
Hoewel er geen officiële bouwvakantie is, wordt het werk op veel bouwlocaties nog even afgerond of wordt er extra hard gewerkt voor de werkzaamheden een tijdje stil komen te liggen. Het is volgens de Inspectie gebruikelijk dat het aantal ongevallen in de aanloop naar de zomervakantie oploopt, maar de procentuele groei ten opzichte van vorig jaar baart haar veel zorgen.dakkapellen in de steigers In de eerste helft van 2016 is het aantal ernstige ongevallen in de bouw met 14% toegenomen en aantal dodelijke ongevallen zelfs met 56% in vergelijking met het eerste half jaar van 2015.
 
Gevaarlijke bedrijfstak
De meeste ernstige en dodelijke ongevallen in de bouw hebben plaatsgevonden in de algemene burgerlijke bouw en de utiliteitsbouw. Bouwvakkers die gewond raken komen in het ziekenhuis terecht, krijgen blijvend letsel of gaan dood door drie oorzaken: bij meer dan de helft van de ongevallen is de oorzaak vallen van hoogte of struikelen, bijna een kwart wordt getroffen door voorwerpen en 15% van de ongevallen komt door contact met machines, gereedschap en voertuigen op de bouwplaats. Daardoor behoort de bouw tot de top drie van gevaarlijkste bedrijfstakken.
 
Ongelukken voorkomen door toezicht

Lees meer...
 
Op grote hoogte! Afdrukken

25 mei 2016

De BIKUDAK-branche werkt hard aan betere arbeidsomstandigheden, veiligheid op het dak, opleiding, scholing en loopbaanbeleid. Het sectorplan Op grote hoogteBIKUDAK draagt hiertoe bij. Het plan bevat vijf maatregelen om vooral de sociale vernieuwing in de branche een extra stimulans te geven. Maatregel 5 gaat in het bijzonder over de arbeidsverhoudingen en wat we kunnen doen om die verder te verbeteren. Drie bureaus, Arboplaats, Arboriginals en Matchcare, deden onderzoek. Ze praatten met een tiental bedrijven en hun werknemers. Bedrijven die vooroplopen in hun invulling van (innovatief) sociaal ondernemerschap.

Het resultaat is het rapport ‘Op grote Hoogte. Sociale innovatie in de dakbedekkingsbranche’. Hierin leest u de vraagstukken waarvoor dakdekkers zich geplaatst zien, afgewisseld met praktijkvoorbeelden en quotes van mensen die aan het onderzoek meewerkten. U kunt dit rapport hier lezen.

Op 13 april 2016 werd in Green Village (Nieuwegein) tijdens het symposium ‘Op grote hoogte’ het eerste exemplaar van Op grote hoogte aan Jos van der Borgt uitgereikt. Lees het verslag in de Roofs van mei 2016.


 
Gebruik de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) Afdrukken

4 mei 2016gebruik de juiste veiligheidsschoen

In de dakenbranche wordt een aantal typen Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) veelvuldig gebruikt. In de nieuwe Roofs (mei 2016) licht Ad Verhoeven van SBD toe welke PBM in welke situaties worden toegepast. Ook gaat hij nader in op de aandachtspunten.

Ad Verhoeven, arbovoorlichter SBD:

Het menselijk lichaam is kwetsbaar. Dat ondervinden we dagelijks. Om het te beschermen gebruiken we werkkleding en Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM), een belangrijke voorwaarde om veilig te werken. Het gebruiken van PBM is inmiddels wel voor vrijwel iedereen een normale zaak. Kennis van soorten PBM, het juiste gebruik, noodzakelijk onderhoud en ook eventuele risico's worden onderschat.

Lees hier het volledige artikel in Roofs 2016-05


 
Nog geen definitieve aanpak kwartsstof bij dakbedekkingswerkzaamheden Afdrukken

7 oktober 2015

Uitwisselingsbijeenkomst BIKUDAK-branche en Inspectie SZW
Op 5 oktober 2015 zijn de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek naar kwartsstof bij dakbedekkingswerkzaamheden met Inspectie SZW besproken. Het betreft de volgende werkzaamheden: verwijderen oude dakbedekking, opruggen van grind, boren handmatig, boren met een boorkar, vegen op betonnen ondergrond, vegen op dakbedekking (onderhoud/overlagen), grind blazen, op maat zagen dakpannen, op maat zagen tegels.
Sociale partners BIKUDAK hebben na afloop van dit overleg aan SBD de opdracht gegeven om een formeel verzoek tot aanpassinMeting vegeng van de Arbocatalogus Platte daken inzake aanpak kwartsstof op te stellen en in te dienen.

Voor alle duidelijkheid: de status van de eerder gepubliceerde beheersmaatregelen in SBD Dakmonitor 26 is dat dit een voorstel is aan Inspectie SZW.

Voorlopige conclusie CAO-partijen BIKUDAK
De uitgangspunten bij het opstellen van een definitieve brancheafspraak over aanpak kwartsstof zijn:
·        Uit de meetresultaten blijkt dat kwartsstof een serieus arbeidsrisico is en dat niets doen voor dakbedekkingsbedrijven geen optie is.
·        Dit geldt ook voor de periode die Inspectie SZW nodig heeft om de brancheafspraak te toetsen.|
·        Het minimaal beschermingsniveau van te nemen maatregelen is een half gelaatmasker P3-filter. Alleen bij vegen van bestaande dakbedekking zijn geen maatregelen nodig.

Gezien de nog ongewisse uitkomst van positieve toetsing door Inspectie SZW over de te treffen beheersmaatregelen is het verstandig de investering vooralsnog te beperken tot voor het bedrijf noodzakelijke proporties. De arbovoorlichters van SBD zijn graag bereid hierbij nader advies te geven. 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 Volgende > Einde >>

Resultaten 31 - 45 van 47