Veilig en Gezond op het Dak
FNV Bouw opent meldpunt Veiligheid in de bouw Afdrukken

3 oktober 2016 Veilige werkplek

​Op 26 september 2016 opende FNV Bouw het meldpunt Veiligheid in de Bouw. Volgens de Inspectie SZW is het aantal ongevallen in de bouw fors toegenomen. Het aantal ernstige ongevallen steeg de eerste helft van 2016 met 14%, het aantal dodelijke ongevallen zelfs met 56% in vergelijking met het eerste half jaar van 2015. FNV Bouw vindt het aantal ongevallen onacceptabel en neemt de situatie zeer serieus.​ 

Willem Dijkhuizen, campagneleider Veiligheid in de Bouw: ‘Al jaren staat de bouw in de top drie van gevaarlijkste werkplekken in Nederland. Voor FNV Bouw is de maat vol, wij kijken niet aan de zijlijn toe hoe het aantal ongevallen en fatale ongevallen oploopt. Opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers doen te weinig om het tij te keren. Daarom heeft FNV Bouw een campagne opgezet die vandaag start met de lancering van het meldpunt Veiligheid in de Bouw. Een bouwplaats is een gevaarlijke werkplek. Als er iets mis gaat, kunnen de gevolgen dramatisch zijn. Dat moeten we met man en macht voorkomen. Elk ongeval in de bouw is er één te veel.’ Lees hier het hele bericht


 
Gehoorschade in de bouw Afdrukken

1 september 2016

Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf bouwvakkers last heeft van gehoorschade door lawaai op de werkvloer. De Inspectie SZW gaat daarom in de laatste maanden van dit jaar extra streng controleren op geluid op bouwplaatsen.
Kennis- en adviescentrum Volandis, die het onderzoek uitvoerde, geeft aan dat 40% van de werknemers op een bouwplaats meldt last te Bescherming tegen lawaaihebben van lawaai. Ruim één op de vijf heeft ook problemen met horen, bij 13% is zelfs lawaaidoofheid vastgesteld. In 2014 kreeg het NCVB (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten) 2490 klachten van gehoorschade, waarvan 2147 (ruim 86%) afkomstig uit de bouw.

Boetes
Met de extra strenge controle wil de Inspectie SZW bijdragen aan het voorkomen van gehoorschade en bouwvakkers meer bewust te maken van de gevolgen van lawaai op de werkvloer. De Inspectie zal direct optreden als de geluidsbelasting te hoog is. Slaat de decibelmeter hoger uit dan 85 dB(A) en dragen de werknemers geen gehoorbescherming, dan worden het werk stilgelegd en krijgt het bedrijf een boeterapport. 
De consequenties
Gehoorschade kan gevaarlijke gevolgen hebben. Zo kan het zijn dat werknemers met een verslechterd gehoor waarschuwings- en instructiesignalen niet of slecht horen. De Inspectie benadrukt de verantwoordelijkheid van werkgevers: erop toezien dat werknemers goede gehoorbescherming dragen, het aanschaffen van geluidarme machines en markeren van werkplekken met een hoog geluidniveau.
Toolbox SBD ‘Herrie op het dak'
Dakdekkers zijn zich niet altijd bewust van het te hoge geluidsniveau waaraan zij worden blootgesteld. Branders, maar ook een heteluchtföhn, gaan ver over de maximaal toelaatbare norm van 85 dB(A). Daarom heeft SBD over dit risico een speciale toolbox beschikbaar. Voor vragen over lawaai of andere risico’s kunt u natuurlijk ook contact opnemen met de arbovoorlichters van SBD: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken (regio Noord) en Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken (regio zuid).

Download hier de SBD Toolbox herrie op het dak

 
Bouwers houden meer rekening met fysieke belasting Afdrukken

26 juli 2016

(Af)bouwbedrijven houden steeds meer rekening met fysieke belasting van hun werknemers. Dit constateert de Inspectie SZW naar aanleiding van controles in 2012 tot en met 2015. In 2012 lag het percentage overtredingen nog op 57%; in 2015 was dat gedaald naar 19%. De situatie is daarmee duidelijk verbeterd.

Fysieke belasting is een belangrijke veroorzaker van arbeidsongeschiktheid in de bouw. Daarom heeft fysieke belasting en de verbeteriFysieke belasting dakdekkersng van de arbeidsomstandigheden in de bouw de afgelopen jaren een hoge prioriteit gekregen van de Inspectie SZW. Niet alleen omdat een groot deel van de werknemers het werk lichamelijk zwaar vindt, maar ook omdat de Inspectie de duurzame inzetbaarheid in de bouw wil verhogen. De betrokken branches en doelgroepen zijn ieder jaar geïnformeerd over de regels met betrekking tot fysieke belasting en over de inspecties. De Inspectie controleerde ieder jaar een groot aantal zware beroepen, zoals betonstaalvlechter, dakdekker, gipsblokkensteller, stukadoor, metselaar en nog 11 andere beroepen.

Volgens de Inspectie geven de bereikte resultaten – veel minder overtredingen – duidelijk weer dat een juiste interventiemix van overleg, samenwerking met branches, een goede communicatie en handhaving waar nodig van groot belang is. Het levert een duidelijke bijdrage aan een gezondere en veiligere bouwbranche.

Continue aandacht van de Inspectie SZW voor het onderwerp fysieke belasting blijft echter noodzakelijk, juist om te zorgen dat werknemers in de bouw duurzaam inzetbaar blijven.

Factsheet
In de Factsheet Fysieke belasting in de bouw worden de belangrijkste resultaten van de inspecties in 2015 vermeld en vergeleken met inspectieresultaten van voorgaande jaren (figuur 2). Het aantal overtredingen in de beroepsgroep Dakdekker platte daken is gedaald van 25% (2013), naar 6% (2014) tot 5% (2015).  

 

 
Voor de vakantie extra aandacht voor veiligheid Afdrukken

19 juli 2016

In de eerste helft van 2016 is het aantal ernstige ongevallen en het aantal dodelijke ongevallen in de bouw volgens de Inspectie SZW flink toegenomen in vergelijking met het eerste half jaar van 2015. De Inspectie roept werkgevers dan ook op zo vlak voor de vakantie extra aandacht te besteden aan veiligheid.
 
Hoewel er geen officiële bouwvakantie is, wordt het werk op veel bouwlocaties nog even afgerond of wordt er extra hard gewerkt voor de werkzaamheden een tijdje stil komen te liggen. Het is volgens de Inspectie gebruikelijk dat het aantal ongevallen in de aanloop naar de zomervakantie oploopt, maar de procentuele groei ten opzichte van vorig jaar baart haar veel zorgen.dakkapellen in de steigers In de eerste helft van 2016 is het aantal ernstige ongevallen in de bouw met 14% toegenomen en aantal dodelijke ongevallen zelfs met 56% in vergelijking met het eerste half jaar van 2015.
 
Gevaarlijke bedrijfstak
De meeste ernstige en dodelijke ongevallen in de bouw hebben plaatsgevonden in de algemene burgerlijke bouw en de utiliteitsbouw. Bouwvakkers die gewond raken komen in het ziekenhuis terecht, krijgen blijvend letsel of gaan dood door drie oorzaken: bij meer dan de helft van de ongevallen is de oorzaak vallen van hoogte of struikelen, bijna een kwart wordt getroffen door voorwerpen en 15% van de ongevallen komt door contact met machines, gereedschap en voertuigen op de bouwplaats. Daardoor behoort de bouw tot de top drie van gevaarlijkste bedrijfstakken.
 
Ongelukken voorkomen door toezicht

Lees meer...
 
Op grote hoogte! Afdrukken

25 mei 2016

De BIKUDAK-branche werkt hard aan betere arbeidsomstandigheden, veiligheid op het dak, opleiding, scholing en loopbaanbeleid. Het sectorplan Op grote hoogteBIKUDAK draagt hiertoe bij. Het plan bevat vijf maatregelen om vooral de sociale vernieuwing in de branche een extra stimulans te geven. Maatregel 5 gaat in het bijzonder over de arbeidsverhoudingen en wat we kunnen doen om die verder te verbeteren. Drie bureaus, Arboplaats, Arboriginals en Matchcare, deden onderzoek. Ze praatten met een tiental bedrijven en hun werknemers. Bedrijven die vooroplopen in hun invulling van (innovatief) sociaal ondernemerschap.

Het resultaat is het rapport ‘Op grote Hoogte. Sociale innovatie in de dakbedekkingsbranche’. Hierin leest u de vraagstukken waarvoor dakdekkers zich geplaatst zien, afgewisseld met praktijkvoorbeelden en quotes van mensen die aan het onderzoek meewerkten. U kunt dit rapport hier lezen.

Op 13 april 2016 werd in Green Village (Nieuwegein) tijdens het symposium ‘Op grote hoogte’ het eerste exemplaar van Op grote hoogte aan Jos van der Borgt uitgereikt. Lees het verslag in de Roofs van mei 2016.


 
<< Begin < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>

Resultaten 31 - 44 van 44