Veilig en Gezond op het Dak
Op grote hoogte! Afdrukken

25 mei 2016

De BIKUDAK-branche werkt hard aan betere arbeidsomstandigheden, veiligheid op het dak, opleiding, scholing en loopbaanbeleid. Het sectorplan Op grote hoogteBIKUDAK draagt hiertoe bij. Het plan bevat vijf maatregelen om vooral de sociale vernieuwing in de branche een extra stimulans te geven. Maatregel 5 gaat in het bijzonder over de arbeidsverhoudingen en wat we kunnen doen om die verder te verbeteren. Drie bureaus, Arboplaats, Arboriginals en Matchcare, deden onderzoek. Ze praatten met een tiental bedrijven en hun werknemers. Bedrijven die vooroplopen in hun invulling van (innovatief) sociaal ondernemerschap.

Het resultaat is het rapport ‘Op grote Hoogte. Sociale innovatie in de dakbedekkingsbranche’. Hierin leest u de vraagstukken waarvoor dakdekkers zich geplaatst zien, afgewisseld met praktijkvoorbeelden en quotes van mensen die aan het onderzoek meewerkten. U kunt dit rapport hier lezen.

Op 13 april 2016 werd in Green Village (Nieuwegein) tijdens het symposium ‘Op grote hoogte’ het eerste exemplaar van Op grote hoogte aan Jos van der Borgt uitgereikt. Lees het verslag in de Roofs van mei 2016.


 
Gebruik de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) Afdrukken

4 mei 2016gebruik de juiste veiligheidsschoen

In de dakenbranche wordt een aantal typen Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) veelvuldig gebruikt. In de nieuwe Roofs (mei 2016) licht Ad Verhoeven van SBD toe welke PBM in welke situaties worden toegepast. Ook gaat hij nader in op de aandachtspunten.

Ad Verhoeven, arbovoorlichter SBD:

Het menselijk lichaam is kwetsbaar. Dat ondervinden we dagelijks. Om het te beschermen gebruiken we werkkleding en Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM), een belangrijke voorwaarde om veilig te werken. Het gebruiken van PBM is inmiddels wel voor vrijwel iedereen een normale zaak. Kennis van soorten PBM, het juiste gebruik, noodzakelijk onderhoud en ook eventuele risico's worden onderschat.

Lees hier het volledige artikel in Roofs 2016-05


 
Nog geen definitieve aanpak kwartsstof bij dakbedekkingswerkzaamheden Afdrukken

7 oktober 2015

Uitwisselingsbijeenkomst BIKUDAK-branche en Inspectie SZW
Op 5 oktober 2015 zijn de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek naar kwartsstof bij dakbedekkingswerkzaamheden met Inspectie SZW besproken. Het betreft de volgende werkzaamheden: verwijderen oude dakbedekking, opruggen van grind, boren handmatig, boren met een boorkar, vegen op betonnen ondergrond, vegen op dakbedekking (onderhoud/overlagen), grind blazen, op maat zagen dakpannen, op maat zagen tegels.
Sociale partners BIKUDAK hebben na afloop van dit overleg aan SBD de opdracht gegeven om een formeel verzoek tot aanpassinMeting vegeng van de Arbocatalogus Platte daken inzake aanpak kwartsstof op te stellen en in te dienen.

Voor alle duidelijkheid: de status van de eerder gepubliceerde beheersmaatregelen in SBD Dakmonitor 26 is dat dit een voorstel is aan Inspectie SZW.

Voorlopige conclusie CAO-partijen BIKUDAK
De uitgangspunten bij het opstellen van een definitieve brancheafspraak over aanpak kwartsstof zijn:
·        Uit de meetresultaten blijkt dat kwartsstof een serieus arbeidsrisico is en dat niets doen voor dakbedekkingsbedrijven geen optie is.
·        Dit geldt ook voor de periode die Inspectie SZW nodig heeft om de brancheafspraak te toetsen.|
·        Het minimaal beschermingsniveau van te nemen maatregelen is een half gelaatmasker P3-filter. Alleen bij vegen van bestaande dakbedekking zijn geen maatregelen nodig.

Gezien de nog ongewisse uitkomst van positieve toetsing door Inspectie SZW over de te treffen beheersmaatregelen is het verstandig de investering vooralsnog te beperken tot voor het bedrijf noodzakelijke proporties. De arbovoorlichters van SBD zijn graag bereid hierbij nader advies te geven. 

 

 
Inventarisatie, registratie en opslag gevaarlijke stoffen Afdrukken

29 juli 2015

Wat moet je als dakbedekkingsbedrijf allemaal regelen?
In ons websiteartikel van 10 juni 2015 noemden we een aantal zaken die je als werkgever conform de Arbowet verplicht op orde moet hebben. Een ervan is het opstellen van een bedrijfs-RI&E. Een risico dat hierin prominent geregeld moet zijn, is het risico gevaarlijke stoffen! Helaas komt dit onderwerp steeds vaker in beeld, vanwege ongevallen en incidenten rondom werken met asbest en chroomverf. Maar de dakdekker heeft in zijn werk met tal van andere minder bekende stoffen te maken die in materialen en producten zijn verwerkt.

Inventarisatie en RegistratieOpslagkast voor gevaarlijke stoffen
Maar hoe weet je nu of je te maken hebt met gevaarlijke stoffen? Tja, dat kan natuurlijk alleen maar als je weet waarmee wordt gewerkt! En daarvoor is een goede (overigens verplichte) registratie van gevaarlijke stoffen noodzakelijk. Hier komt je overigens vanzelf (en zonder kosten)  aan toe wanneer je gebruik maakt van de onlangs beschikbaar gestelde digitale model branche-RI&E. Daarnaast bevat de Arbocatalogus Platte daken veel informatie over de regelgeving inzake  gevaarlijke stoffen en de specifieke risico’s van de in onze branche meest voorkomende gevaarlijke stoffen.

Zelfinspectie

Lees meer...
 
Wie de veiligheidsschoen past... Afdrukken

23 juli 2015

In de bouw – dus ook voor dakdekkers op de bouwplaats - is het dragen van een veiligheidsschoen met S3-codering verplicht. Deze schoenen voorkomen verwondingen door bijvoorbeeld trappen in scherpe voorwerpen (spijkers). Verder beschermt de ingebouwde veiligheidsneus de tenen en voorvoet tegen vallende voorwerpen. Andere eigenschappen zijn: gesloten hiel, antistatisch, energie-absorberende hak, waterdichte schacht, stalen tussenzool en bij voorkeur een geprofileerde loopzool. Dit laatste kan afhankelijk zijn van de uit te voeren werkzaamheden en de daarbij horende risico’s (denk aan shingle werk en mineraal werk; dit kan met een ongeprofileerde (vlakke) loopzool. Voor veiligheidslaarzen geldt een S5-codering. Andere coderingen: SAS of SZ staat voor stalen tussenzool. SN staat voor stalen neus. Veiligheidsschoenen moeten voldoen aan EN-345 en codering S3.

PasvormGezond en veilig geschoeid op het dak
Tot zover de ‘technische’ aspecten van de veiligheidsschoen. Minstens zo belangrijk – en helaas nog te veel onderschat – is dat de schoen goed moet passen (‘lekker zitten’). Bij een brede voet hoort een bredere veiligheidsschoen en géén grotere maat! Een slecht passende schoen is slecht voor de gezondheid en kan allerlei klachten veroorzaken (voetafwijkingen, been- of zelfs rugklachten).

In het Arbobesluit (art. 8.3) staat het duidelijk:
Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn in beginsel bestemd voor gebruik door één persoon en afgestemd op de ergonomische eisen met betrekking tot de gezondheid van werknemers.
Kortom: het juiste product (denk ook aan goed passende sokken!), op de juiste werkplek en aan de juiste voeten.
Een goede leverancier van veiligheidsschoenen zal graag pas- en meetservice op locatie verzorgen. Ook kan de arbovoorlichter van SBD in de toolbox PBM voor de dakdekker meer vertellen over de ins-en-outs van veiligheidsschoenen en andere PBM. 

Onderhoud en (tijdige) vervanging
Vergeet niet om de veiligheidsschoenen veilig te houden! Onderhoud ze goed en zorg voor tijdige vervanging. De levensduur van veiligheidsschoenen is afhankelijk van (werk)omgeving, frequentie van gebruik én onderhoud. Ga er ook niet vanuit dat de schoen nog goed is als er bijvoorbeeld een zwaar voorwerp op je voet valt of als je in een spijker trapt. Meld het incident en laat de schoen vervangen, dan hou je je voeten veilig en gezond!


 
<< Begin < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>

Resultaten 31 - 45 van 45