Veilig en Gezond op het Dak
Gebruik de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) Afdrukken

4 mei 2016gebruik de juiste veiligheidsschoen

In de dakenbranche wordt een aantal typen Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) veelvuldig gebruikt. In de nieuwe Roofs (mei 2016) licht Ad Verhoeven van SBD toe welke PBM in welke situaties worden toegepast. Ook gaat hij nader in op de aandachtspunten.

Ad Verhoeven, arbovoorlichter SBD:

Het menselijk lichaam is kwetsbaar. Dat ondervinden we dagelijks. Om het te beschermen gebruiken we werkkleding en Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM), een belangrijke voorwaarde om veilig te werken. Het gebruiken van PBM is inmiddels wel voor vrijwel iedereen een normale zaak. Kennis van soorten PBM, het juiste gebruik, noodzakelijk onderhoud en ook eventuele risico's worden onderschat.

Lees hier het volledige artikel in Roofs 2016-05


 
Inventarisatie, registratie en opslag gevaarlijke stoffen Afdrukken

29 juli 2015

Wat moet je als dakbedekkingsbedrijf allemaal regelen?
In ons websiteartikel van 10 juni 2015 noemden we een aantal zaken die je als werkgever conform de Arbowet verplicht op orde moet hebben. Een ervan is het opstellen van een bedrijfs-RI&E. Een risico dat hierin prominent geregeld moet zijn, is het risico gevaarlijke stoffen! Helaas komt dit onderwerp steeds vaker in beeld, vanwege ongevallen en incidenten rondom werken met asbest en chroomverf. Maar de dakdekker heeft in zijn werk met tal van andere minder bekende stoffen te maken die in materialen en producten zijn verwerkt.

Inventarisatie en RegistratieOpslagkast voor gevaarlijke stoffen
Maar hoe weet je nu of je te maken hebt met gevaarlijke stoffen? Tja, dat kan natuurlijk alleen maar als je weet waarmee wordt gewerkt! En daarvoor is een goede (overigens verplichte) registratie van gevaarlijke stoffen noodzakelijk. Hier komt je overigens vanzelf (en zonder kosten)  aan toe wanneer je gebruik maakt van de onlangs beschikbaar gestelde digitale model branche-RI&E. Daarnaast bevat de Arbocatalogus Platte daken veel informatie over de regelgeving inzake  gevaarlijke stoffen en de specifieke risico’s van de in onze branche meest voorkomende gevaarlijke stoffen.

Zelfinspectie

Lees meer...
 
Wie de veiligheidsschoen past... Afdrukken

23 juli 2015

In de bouw – dus ook voor dakdekkers op de bouwplaats - is het dragen van een veiligheidsschoen met S3-codering verplicht. Deze schoenen voorkomen verwondingen door bijvoorbeeld trappen in scherpe voorwerpen (spijkers). Verder beschermt de ingebouwde veiligheidsneus de tenen en voorvoet tegen vallende voorwerpen. Andere eigenschappen zijn: gesloten hiel, antistatisch, energie-absorberende hak, waterdichte schacht, stalen tussenzool en bij voorkeur een geprofileerde loopzool. Dit laatste kan afhankelijk zijn van de uit te voeren werkzaamheden en de daarbij horende risico’s (denk aan shingle werk en mineraal werk; dit kan met een ongeprofileerde (vlakke) loopzool. Voor veiligheidslaarzen geldt een S5-codering. Andere coderingen: SAS of SZ staat voor stalen tussenzool. SN staat voor stalen neus. Veiligheidsschoenen moeten voldoen aan EN-345 en codering S3.

PasvormGezond en veilig geschoeid op het dak
Tot zover de ‘technische’ aspecten van de veiligheidsschoen. Minstens zo belangrijk – en helaas nog te veel onderschat – is dat de schoen goed moet passen (‘lekker zitten’). Bij een brede voet hoort een bredere veiligheidsschoen en géén grotere maat! Een slecht passende schoen is slecht voor de gezondheid en kan allerlei klachten veroorzaken (voetafwijkingen, been- of zelfs rugklachten).

In het Arbobesluit (art. 8.3) staat het duidelijk:
Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn in beginsel bestemd voor gebruik door één persoon en afgestemd op de ergonomische eisen met betrekking tot de gezondheid van werknemers.
Kortom: het juiste product (denk ook aan goed passende sokken!), op de juiste werkplek en aan de juiste voeten.
Een goede leverancier van veiligheidsschoenen zal graag pas- en meetservice op locatie verzorgen. Ook kan de arbovoorlichter van SBD in de toolbox PBM voor de dakdekker meer vertellen over de ins-en-outs van veiligheidsschoenen en andere PBM. 

Onderhoud en (tijdige) vervanging
Vergeet niet om de veiligheidsschoenen veilig te houden! Onderhoud ze goed en zorg voor tijdige vervanging. De levensduur van veiligheidsschoenen is afhankelijk van (werk)omgeving, frequentie van gebruik én onderhoud. Ga er ook niet vanuit dat de schoen nog goed is als er bijvoorbeeld een zwaar voorwerp op je voet valt of als je in een spijker trapt. Meld het incident en laat de schoen vervangen, dan hou je je voeten veilig en gezond!


 
Regels en feiten over valgevaar Afdrukken

1 juli 2015 Veilig werken op hoogte

Het vakblad Arbo nr. 6 (juni 2015) bevat een special over veilig werken op hoogte en preventie van valgevaar. Ook SBD heeft hieraan een bijdrage geleverd.

Nuttige achtergrondinformatie voor dakbedekkingsbedrijven
In de special komen de volgende onderwerpen uitgebreid aan de orde:
·        Werken op hoogte. Wie doet wat? (over organisaties die ondersteuning bieden bij veilig werken op hoogte).
·        Haken en ogen aan valgordels (informatie over werken aan lijnen).
·        Ongevallenanalyse van de afgelopen jaren plus aanwijzingen voor de aanpak van de meest voorkomende ongevallen bij werken op hoogte.
·        De juridische kant van valincidenten; wat zijn de gevolgen, wie is aansprakelijk?
·        Wie is waarvoor verantwoordelijk en op basis van welke wetgeving.

Advies op maat
De arbovoorlichters van SBD verstrekken bovengenoemde informatie – gecombineerd met bestaande informatie en de afspraken uit de Arbocatalogus Platte daken – aan dakbedekkingsbedrijven en hun medewerkers. Dit materiaal en eventueel advies op maat kan worden gebruikt in de bedrijfs-RI&E en in het overleg met opdrachtgevers en onderaannemers.

Infopakket voor gebouweigenaren
Over het bovengenoemde is een informatiepakket beschikbaar. Dakbedekkingsbedrijven kunnen dat gebruiken bij besprekingen met opdrachtgevers/gebouweigenaren. Het (gratis) infopakket is bij SBD aan te vragen ( Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken ).

 
Wat moet je als bedrijf allemaal regelen om veilig te werken Afdrukken

10 juni 2015

Heeft u - onder andere - de volgende zaken op orde?Na soep en saté aan de slag met invullen RI&E

* Arbodoelstellingen vastgelegd
* Instructie aan jongeren, ouderen, anderstaligen enz.
* Afspraken met zzp'ers, uitzendkrachten
* Bij inkoop materiaal en materieel rekening houden met arbo-aspecten
* Bij opstellen offertes rekening houden met arbo-aspecten
* Taken rondom veilig en gezond werken schriftelijk vastgelegd
* Maatregelen en procedures voor alle voorkomende risico's vastgelegd.

Dit zijn nog maar een paar vragen uit een reeks over een groot aantal onderwerpen waarvoor elk bedrijf op grond van de Arbowet aandacht moet hebben. En wel zodanig dat u kunt aantonen dat u concreet en doelmatig zorg draagt voor veilig en gezond werken.

Brabantse dakbedekkingsbedrijven gaan aan de slag met RI&E en Dakpaspoort
Een 15-tal, voornamelijk kleine, Brabantse dakbedekkingsbedrijven maakte op dinsdag 9 juni graag en gretig gebruik van het aanbod van SBD om binnen 1,5 uur de belangrijkste vragen over veilig en gezond werken in hun bedrijven in kaart te brengen. En - nog belangrijker - in een plan van aanpak opte nemen welke maatregelen en oplossingen nog moeten worden uitgevoerd, verbeterd of vernieuwd.

Naast een basis leggen voor hun wettelijk verplichte RI&E konden deze bedrijven ook direct het Dakpaspoort downloaden en daarmee voor iedereen aantoonbaar maken hoe zij hun arbozorg en -kwaliteit hebben geregeld. 

Ook aan de slag met veilig en gezond werken? Neem contact op met SBD of kijk op www.weekvanderie.nl  

 

 


 
<< Begin < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>

Resultaten 31 - 39 van 39