Veilig en Gezond op het Dak
Regels en feiten over valgevaar Afdrukken

1 juli 2015 Veilig werken op hoogte

Het vakblad Arbo nr. 6 (juni 2015) bevat een special over veilig werken op hoogte en preventie van valgevaar. Ook SBD heeft hieraan een bijdrage geleverd.

Nuttige achtergrondinformatie voor dakbedekkingsbedrijven
In de special komen de volgende onderwerpen uitgebreid aan de orde:
·        Werken op hoogte. Wie doet wat? (over organisaties die ondersteuning bieden bij veilig werken op hoogte).
·        Haken en ogen aan valgordels (informatie over werken aan lijnen).
·        Ongevallenanalyse van de afgelopen jaren plus aanwijzingen voor de aanpak van de meest voorkomende ongevallen bij werken op hoogte.
·        De juridische kant van valincidenten; wat zijn de gevolgen, wie is aansprakelijk?
·        Wie is waarvoor verantwoordelijk en op basis van welke wetgeving.

Advies op maat
De arbovoorlichters van SBD verstrekken bovengenoemde informatie – gecombineerd met bestaande informatie en de afspraken uit de Arbocatalogus Platte daken – aan dakbedekkingsbedrijven en hun medewerkers. Dit materiaal en eventueel advies op maat kan worden gebruikt in de bedrijfs-RI&E en in het overleg met opdrachtgevers en onderaannemers.

Infopakket voor gebouweigenaren
Over het bovengenoemde is een informatiepakket beschikbaar. Dakbedekkingsbedrijven kunnen dat gebruiken bij besprekingen met opdrachtgevers/gebouweigenaren. Het (gratis) infopakket is bij SBD aan te vragen ( Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken ).

 
Wat moet je als bedrijf allemaal regelen om veilig te werken Afdrukken

10 juni 2015

Heeft u - onder andere - de volgende zaken op orde?Na soep en saté aan de slag met invullen RI&E

* Arbodoelstellingen vastgelegd
* Instructie aan jongeren, ouderen, anderstaligen enz.
* Afspraken met zzp'ers, uitzendkrachten
* Bij inkoop materiaal en materieel rekening houden met arbo-aspecten
* Bij opstellen offertes rekening houden met arbo-aspecten
* Taken rondom veilig en gezond werken schriftelijk vastgelegd
* Maatregelen en procedures voor alle voorkomende risico's vastgelegd.

Dit zijn nog maar een paar vragen uit een reeks over een groot aantal onderwerpen waarvoor elk bedrijf op grond van de Arbowet aandacht moet hebben. En wel zodanig dat u kunt aantonen dat u concreet en doelmatig zorg draagt voor veilig en gezond werken.

Brabantse dakbedekkingsbedrijven gaan aan de slag met RI&E en Dakpaspoort
Een 15-tal, voornamelijk kleine, Brabantse dakbedekkingsbedrijven maakte op dinsdag 9 juni graag en gretig gebruik van het aanbod van SBD om binnen 1,5 uur de belangrijkste vragen over veilig en gezond werken in hun bedrijven in kaart te brengen. En - nog belangrijker - in een plan van aanpak opte nemen welke maatregelen en oplossingen nog moeten worden uitgevoerd, verbeterd of vernieuwd.

Naast een basis leggen voor hun wettelijk verplichte RI&E konden deze bedrijven ook direct het Dakpaspoort downloaden en daarmee voor iedereen aantoonbaar maken hoe zij hun arbozorg en -kwaliteit hebben geregeld. 

Ook aan de slag met veilig en gezond werken? Neem contact op met SBD of kijk op www.weekvanderie.nl  

 

 


 
Veilig werken met ladders en trappen Afdrukken

13 mei 2015 

Een van de oorzaken van vallen is onjuist en onveilig gebruik van ladders en trappen. Ladders en trappen mogen alleen worden gebruikt op de wijze en voor het doel waarvoor ze gemaakt zijn (zie hiervoor altijd de handleiding). De werkgever die zijn werknemers op een ladder of trap laat werken is verantwoordelijk voor de technische staat ervan. Hij moet zich ervan overtuigen dat de ladder of trap periodiek is geïnspecteerd.keuringssticker We maken onderscheid tussen:
·        Controle door de gebruiker met behulp van controlelijsten van de producent/leverancier.
·        Periodieke inspectie door daartoe opgeleide deskundige.

Controle door gebruiker
De gebruiker wordt door zijn direct leidinggevende geïnstrueerd over het uitvoeren van de controle aan de hand van controlelijsten.Voor ieder gebruik moet de ladder of trap “op het oog” (visueel) worden gecontroleerd aan de hand van een controlelijst van de producent en/of leverancier. Aandachtspunten daarbij zijn onder andere:
·        De inspectieperiode (1x per jaar) is niet overschreden.
·        Ladders en trappen zijn vrij gemaakt van vuil, verf, modder, sneeuw/ijs, vet e.d.
·        Aanwezigheid van deugdelijk antislipprofiel onderaan de bomen en geen zichtbare sporen van slijtage of schade aan sporten of ladderbomen, beslag, beugels of opsteekhaken

Gebruik geen ladder of trap als deze:
·        uitwendig is vervormd (verdraaid of scheef), en voorzien van tijdelijke reparaties;
·        sterk is aangetast of gecorrodeerd;
·        niet compleet is.
Gebroken, versleten of onherstelbaar beschadigd klimmaterieel moet direct worden vernietigd.

Periodieke inspectie

Lees meer...
 
Brandveilig werken op daken Afdrukken

7 mei 2015

Een van de risico’s bij het werken als dakdekker is brandgevaar. Het werken met een brander, föhn en hete bitumen kan leiden tot brandwonden. Ook kan brand ontstaan door het gebruik van een brander of föhn in combinatie met brandbare materialen, of na het aanbrengen van (licht) ontvlambare producten. Om dit te voorkomen is brandpreventie verplicht bij werkzaamheden met:brandveilig werken!
-      Open vuur
-      Föhnen

Brancheafspraak
De preventieve maatregelen staan in de cao BIKUDAK (artikel 14, lid 1, onderdeel Arbocatalogus Platte daken). Door invulling van deze brancheafspraken handelt het bedrijf conform de Arbowet (artikel 5) om risico’s optimaal te beheersen:
·        2 ABC blussers van 12 kg per werkplek
·        branddekens c.q. blusdekens
·        2 ABC blussers van 12 kg extra bij bitumenketel (of bluspoeder)

Aanbevelingen: hou koelgel, een emmer schoon water en mobiele telefoon (voor hulp bij nood) bij de hand.

Brandblussers:

Lees meer...
 
Werken bij harde wind Afdrukken

31 maart 2015

Harde wind kan het werken op daken hinderen of zelfs onmogelijk maken. Het is moeilijk aan te geven wanneer we van harde wind spreken. Dit is sterk afhankelijk van o.a. de hoogte, de omgeving en de vorm van het gebouw. Ook zijn de werkzaamheden die verricht worden en de te gebruiken materialen van invloed op de mogelijke gevaren tijdens werken bij harde wind. Zorg ervoor dat materieel en materialen niet los kunnen raken of kunnen om/wegwaaien. In de Arbocatalogus Platte daken staan de brancheafspraken en de te nemen maatregelen bij klimaat / harde widakschade door harde windnd opgenomen.

Collectief (o.a.):

  • Werk bij windkracht 7 tot max. 3 meter hoogte.
  • Bij windkracht 6 tot max. 10 meter hoogte.
  • Bij windkracht 5 of minder is hoger dan 10 meter werken toegestaan.
  • Maak afspraken over staken van werk bij (te) harde wind.
  • Neem tijdig maatregelen tegen op- en wegwaaien van materialen.
  • Aanpassen werkrooster aan klimaat / weersomstandigheden.

Alle informatie staat ook in de SBD toolbox ‘Voorkomen van ongevallen door harde wind’

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>

Resultaten 31 - 41 van 41