Veilig en Gezond op het Dak
Derde Week van de RI&E Afdrukken

8 juni 2017

Van 12 t/m 16 Derde week van de RI&Ejuni vindt de 3e Week van de RI&E plaats. Net als in andere jaren is er in deze week uitgebreid aandacht voor veilig en gezond werken, met als basis de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). 

Een gezonde en veilige werkplek draagt bij aan een succesvol bedrijf. Met een RI&E worden de mogelijke risico’s in een organisatie in kaart gebracht. Niet alleen de direct zichtbare aandachtspunten, zoals valgevaar bij werken op hoogte of snijgevaar bij machines, maar ook zaken die niet direct tot uitval leiden (fysieke belasting door tillen of blootstelling aan hoge werkdruk).

Heeft u uw RI&E platte daken wel goed op orde? Neem voor gratis advies contact op met de arbovoorlichters van SBD (Paul Aalders of Ad Verhoeven).

 

 

 
Sectorplan BIKUDAK: methodiek Dakpaspoort Afdrukken

30 mei 2017

subsidieverstrekker ministerie SZW

Cao-partijen hebben in het kader van het Sectorplan BIKUDAK 1 een nieuw innovatief arbeidmarktinstrument ontwikkeld: het dakpaspoort, inmiddels de Dak Skillcard genoemd. Cao-partijen vinden het belangrijk dat ook anderen – binnen en buiten de branche – kennis kunnen nemen van de methodieken die hiervoor zijn ontwikkeld. Daarvoor is een publicatie geschreven dat daarin inzicht geeft. Mocht u daarover vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de projectleider Joep Jansen, te bereiken op Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken .

Lees hier de publicatie over de methodiek Dakpaspoort

 
In 2016 meer dodelijke ongevallen en uitbuiting werknemers Afdrukken

24 mei 2017

Vorig jaar kwamen er 70 mensen om bij een arbeidsongeval, blijkt uit het Jaarverslag 2016 van de Inspectie SZW. Dat zijn er negentien meer dan in 2015. Ook ziet de Inspectie dat er werknemers uitgebuit worden. Werkuren die niet worden uitbetaald, uurtarieven die niet kloppen en het ten onrechte inhouden van vergoedingen op het salaris.Logo Inspectie SZW
 
Het totaal aantal slachtoffers van arbeidsongevallen steeg in 2016 met 14% ten opzichte van het jaar daarvoor. De meeste slachtoffers vallen in de bouw, industrie, handel en afvalbeheer. ‘Werknemers die de ultieme prijs betaalden voor vaak onnodige fouten. Als bedrijfsleven en overheid hebben we de morele plicht om van hun dood te leren. Al deze offers raken niet alleen de bedrijven waar dit is gebeurd, maar ook alle ondernemingen waar datzelfde ongeval morgen plaats kan vinden. Ook als overheid moeten we ons maximaal inspannen om herhalingen te voorkomen', aldus Marc Kuipers, inspecteur-generaal van de Inspectie SZW.
 
Mazen van de wet

Lees meer...
 
Dodelijke val als gevolg van het niet hebben van een RI&E Afdrukken

17 mei 2017

Het opstellen van een RI&E is een wettelijke verplichting, zeker als het werk veiligheidsrisico’s met zich meebrengt (artikel 5 Arbowet). In de platte dakenbranche is valgevaar een groot veiligheidsrisico. Het niet hebben van een RI&E kan dramatische gevolgen hebben. Onderstaande casus is hiervan een schrijnend voorbeeld. Veilig werken

Onlangs is een uitspraak gedaan over de volgende zaak:
In juni 2015 is een werknemer als gevolg van val om het leven gekomen. Het slachtoffer was op het moment van het ongeval bezig met het plaatsen van zonnepanelen op het hellend dak van een koeienstal. De werkgever wist dat het hellende dak van de koeienstal niet geschikt was om een persoon te dragen. Als beschermingsmiddel is daarom aan de werknemer een valstopapparaat ter beschikking gesteld.

De strafrechter veroordeelt de werkgever tot een boete van 40.000 euro. De werkgever wordt o.a. verweten dat hij geen RI&E heeft gemaakt. De strafrechter zegt hierover: "De wettelijke verplichting tot het opstellen van een RI&E geeft invulling aan de algemene onderzoeksplicht die een zorgvuldig werkgever behoort te vervullen."

Lees meer...
 
Website B2 transities online Afdrukken

8 mei 2017B2 Transities

Werkgevers- en werknemersorganisaties van de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche en de betonreparatiebranche hebben sectorplannen opgesteld met als doel de arbeidsmarkt op korte en middellange termijn te verbeteren. In de sectorplannen zijn arbeidsmaatregelen aangedragen waarvoor cofinanciering van het rijk is gekregen.

B² transities is een intersectorale voorziening binnen de betonreparatiebranche en de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche gericht op het voorkomen van uitval door dreigende arbeidsongeschiktheid en/of dreigende werkloosheid.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de speciale website www.b2transities.nl


 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 Volgende > Einde >>

Resultaten 16 - 30 van 47