Veilig en Gezond op het Dak
In 2016 meer dodelijke ongevallen en uitbuiting werknemers Afdrukken

24 mei 2017

Vorig jaar kwamen er 70 mensen om bij een arbeidsongeval, blijkt uit het Jaarverslag 2016 van de Inspectie SZW. Dat zijn er negentien meer dan in 2015. Ook ziet de Inspectie dat er werknemers uitgebuit worden. Werkuren die niet worden uitbetaald, uurtarieven die niet kloppen en het ten onrechte inhouden van vergoedingen op het salaris.Logo Inspectie SZW
 
Het totaal aantal slachtoffers van arbeidsongevallen steeg in 2016 met 14% ten opzichte van het jaar daarvoor. De meeste slachtoffers vallen in de bouw, industrie, handel en afvalbeheer. ‘Werknemers die de ultieme prijs betaalden voor vaak onnodige fouten. Als bedrijfsleven en overheid hebben we de morele plicht om van hun dood te leren. Al deze offers raken niet alleen de bedrijven waar dit is gebeurd, maar ook alle ondernemingen waar datzelfde ongeval morgen plaats kan vinden. Ook als overheid moeten we ons maximaal inspannen om herhalingen te voorkomen', aldus Marc Kuipers, inspecteur-generaal van de Inspectie SZW.
 
Mazen van de wet

Lees meer...
 
Werken in de hitte. Wees voorbereid! Afdrukken

22 mei 2016Wees zonbewust!

Tot nu toe hebben we nog te maken gehad met aangename werktemperaturen. Maar dat kan snel veranderen. Wat zijn de afspraken over werken bij warm weer en blootstelling aan UV-straling? Warm en zonnig!Op grond van de Arbowet en rekening houdend met de aard van het werk moeten we ons beschermen tegen ongunstige weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld hoge temperatuur en UV-straling). Het verstrekken en dragen van huidbeschermende werkkleding is niet alleen nodig vanwege ongunstig weer, maar ook als bescherming tegen schuren/schaven, snijden en stoten. Het dragen van effectieve werkkleding kun je beschouwen als onderdeel van een gezonde leefstijl én het geeft het dakbedekkingsbedrijf een professionele uitstraling. Ook hier staat de ontwikkeling niet stil: denk aan shirts met ingebouwde sensor. De sensor geeft een signaal af wanneer de lichaamstemperatuur een bepaalde norm overschrijdt.

In de Arbocatalogus Platte daken staan de CAO-afspraken nader benoemd. De te nemen maatregelen en extra informatie over de risico’s staan in de handreiking voor werkgevers en in de SBD toolbox. Zet de maatregelen ook in het Plan van Aanpak bij de bedrijfs-RI&E.

Handreiking Werken in de hitte
Toolbox UV-straling
 
Dodelijke val als gevolg van het niet hebben van een RI&E Afdrukken

17 mei 2017

Het opstellen van een RI&E is een wettelijke verplichting, zeker als het werk veiligheidsrisico’s met zich meebrengt (artikel 5 Arbowet). In de platte dakenbranche is valgevaar een groot veiligheidsrisico. Het niet hebben van een RI&E kan dramatische gevolgen hebben. Onderstaande casus is hiervan een schrijnend voorbeeld. Veilig werken

Onlangs is een uitspraak gedaan over de volgende zaak:
In juni 2015 is een werknemer als gevolg van val om het leven gekomen. Het slachtoffer was op het moment van het ongeval bezig met het plaatsen van zonnepanelen op het hellend dak van een koeienstal. De werkgever wist dat het hellende dak van de koeienstal niet geschikt was om een persoon te dragen. Als beschermingsmiddel is daarom aan de werknemer een valstopapparaat ter beschikking gesteld.

De strafrechter veroordeelt de werkgever tot een boete van 40.000 euro. De werkgever wordt o.a. verweten dat hij geen RI&E heeft gemaakt. De strafrechter zegt hierover: "De wettelijke verplichting tot het opstellen van een RI&E geeft invulling aan de algemene onderzoeksplicht die een zorgvuldig werkgever behoort te vervullen."

Lees meer...
 
Website B2 transities online Afdrukken

8 mei 2017B2 Transities

Werkgevers- en werknemersorganisaties van de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche en de betonreparatiebranche hebben sectorplannen opgesteld met als doel de arbeidsmarkt op korte en middellange termijn te verbeteren. In de sectorplannen zijn arbeidsmaatregelen aangedragen waarvoor cofinanciering van het rijk is gekregen.

B² transities is een intersectorale voorziening binnen de betonreparatiebranche en de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche gericht op het voorkomen van uitval door dreigende arbeidsongeschiktheid en/of dreigende werkloosheid.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de speciale website www.b2transities.nl


 
Ongevallen met hoogwerkers Afdrukken

2 mei 2017

88 ongevallen met hoogwerkers en verreikers in de afgelopen vijf jaar. Dat is de stand zoals die bekend is bij de Inspectie SZW.
Dat schrijft demissionair minister Asscher (SZW) in antwoord op Kamervragen van de SGP over de regels voor gebruik van hoogwerkers. In veel gevallen is de oorzaak van het ongeval het omvallen van de machine.

Jaarlijks 16 ernstige arbeidsongevallen met hoogwerkers
Bij die ongevallen met hoogwerkers en verreikers werden in totaal 96 personen slachtoffer van een arbeidsongeval. GemidSchaarhoogwerker met veilige uitstapdeld bekeken komt dit neer op 16 ernstige ongevallen met hoogwerkers per jaar met een of meer werknemers als slachtoffer. Niet meegenomen in de genoemde cijfers zijn ongevallen met torenkranen.

Niet opvolgen gebruiksvoorschrift vaak oorzaak ongeval
Volgens Asscher gebeuren ongevallen met hoogwerkers en verreikers vaak doordat de gebruikers de gebruiksvoorschriften en veiligheidsinstructies niet opvolgen die de fabrikant bij de machine heeft gevoegd. Soms ook ligt de oorzaak van de ongevallen bij aanpassing van de machine door de gebruikers zelf. Dan zijn de ongevallen het gevolg van het gebruik van de machine op een andere manier dan waar die voor bedoeld en ontworpen is.
Recentelijk heeft de Inspectie SZW de brochure ‘Werken op hoogte vanuit een werkbak’ gepubliceerd. In deze brochure zet de inspectiedienst de regels op een rij die gelden voor het gebruik van machines en/of werkbakken. Een toename van het aantal ongevallen met werken vanuit een werkbak vormde de directe aanleiding om deze brochure te publiceren.

Afspraken hoogwerkers in Arbocatalogus Platte daken
In de Arbocatalogus staan per risico afspraken over de daarvoor te nemen maatregelen. Bij werken op hoogte is in bepaalde situaties de hoogwerker een geschikte oplossing. Bij inzet van de hoogwerker is het van belang om goede voorlichting en instructie te geven. SBD heeft hiervoor de toolbox ‘Veilig werken met hoogwerkers’ opgesteld. Voor aanvullend advies kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de arbovoorlichters van SBD (Paul Aalders en Ad Verhoeven).

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 Volgende > Einde >>

Resultaten 16 - 30 van 46