Veilig en Gezond op het Dak
Voorkomen van valgevaar op platte daken Afdrukken

29 november 2018

Onderstaand artikel is verschenen in het blad Bouw + Aanbesteding, nr. 15 (20-11-18), Themanummer Dak & Gevel

Vallen van hoogte is nog steeds arbeidsongevallen oorzaak nummer 1. Volgens het Arbobesluit (art. 3.16) zijn werkgevers verplicht maatregelen te treffen, ongeacht de hoogte waarop wordt gewerkt

Valgevaar bestaat bij de rand van het dak, bij sparingen in het dak en vallen in diepte (b.v. een liftschacht aansluitend op een parkeerdek). Er zijn verschillende manieren om valgevaar te voorkomen. De ideale situatie is een borstwering of een permanent hekwerk (minsteProfessioneel hekwerkns 1 meter hoog). Hekwerken en randbeveiligingen moeten bestaan uit een bovenregel  op tenminste 1 meter boven het dakvlak, een tussenregel en – bij het ontbreken van een dakrandopstand – een kantplank. 

Indien geen borstwering of permanent hekwerk aanwezig is moet men streven naar werken met tijdelijke collectieve voorzieningen. Deze dienen volgens de voorschriften van de leverancier te worden opgebouwd. Zonder voorzieningen moet men op een afstand van minstens 4 meter van de dakrand blijven (de veilige zon), tenzij men is aangelijnd. Ook de opgang naar het dak moet veilig zijn!
Als de werkplek op meer dan 4 meter van de dakrand is, kan worden volstaan met een duidelijk waarneembare visuele markering op het dakvlak.  

De arbovoorlichters van SBD (Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche) geven de bedrijven in de platte dakenbranche gratis advies en voorlichting over het voorkomen van valgevaar en alle andere voorkomende risico’s in de branche (zie www.sbd.nl).


 
Maandag 5 november 2018: 7e landelijke dag van de BHV Afdrukken

29 oktober 2018

DAG VAN DE BHV: besef, waardering en supportDag van de BHV
Over een week is het zover: de eerste maandag van de maand: 12.00 uur wordt het landelijk luchtalarm getest. Wij herkennen de sirene echter met een positieve twist op maandag 5 november 2018. Deze Dag wordt landelijk alweer voor de zevende keer aandacht gevraagd voor de inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners die Nederland rijk is. Binnen de organisaties zal er deze Dag extra aandacht zijn voor hun BHV-organisatie.

Deze Dag gaat ons allemaal aan. Het gaat over veiligheid en gezondheid op het werk en veiligheid is van ons allemaal. Dag van de BHV is er in de eerste plaats voor de niet-BHV'ers! Sleutelwoorden zijn: besef, waardering, support. Waardering en support voor de BHV'er die zich niet inzet voor zichzelf, maar juist voor de ander: 'Ik doe het ook voor jou!' En natuurlijk om de BHV'ers extra in het zonnetje te zetten!

Toolbox BHV voor jou
Ook in de dakbedekkingsbranche moet BHV goed geregeld zijn. En het is natuurlijk heel positief dat wij ons dit negen van de tien keer niet zo realiseren. Maar áls je er een keer mee wordt geconfronteerd, pas dán besef je de noodzaak. Daarom brengen wij hierbij onze toolbox BHV voor jou onder de aandacht.

En vergeet maandag 5 november de BHV-collega op het platte dak niet! Hij is onmisbaar!

TOOLBOX BHV VOOR JOU


 
App voor gevaarlijke stoffen, de Stoffencheck Afdrukken

19 april 2018App Stoffencheck

Werknemers die denken dat ze met een gevaarlijke stof werken, kunnen dit nu checken met een speciale app, de Stoffencheck. De app is een initiatief van de Inspectie SZW en de FNV.

Wat kun je met de stoffencheck app?

  • De Stoffencheck geeft informatie over het werken met bepaalde stoffen: de risico’s, of je er ziek van kunt worden en welke maatregelen nodig zijn om veilig te werken.
  • De app geeft een toelichting bij de pictogrammen die vaak op verpakkingen staan.
  • Ook legt hij uit wat H- en P-zinnen betekenen, wat de grenswaarden van stoffen zijn, welke tien stoffen het gevaarlijkst zijn en wat je zelf kunt doen om de risico’s te beperken.
  • De app geeft handvatten om de werkgever aan te spreken en te vragen om goede beschermingsmaatregelen.

Gevaarlijke stoffen zijn de grootste ziekmaker op de werkplek. Vermoedelijk weten niet alle werknemers wat de risico’s zijn, welke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn en wat het gevaar van een bepaalde stof is. De app geeft hierover direct informatie.

De app is verkrijgbaar in de App store en Google Play Store. Zoek op Stoffencheck. 

bron: ISZW, FNV
 
SBD blikt terug op de Bewust Veilig-dag Afdrukken

19 maart 2018 

Vrijdag 16 maart 2018, de tweede Bewust Veilig-dag. Veilig werken, dat moet natuurlijk élke dag, maar het is goed om er eens bewust bij stil te staan. We blikken terug met Ad Verhoeven, arbovoorlichter van SBD:Dakdekkers Bewust veilig

Om 5 uur ’s morgens liep de wekker af en om half 7 was ik op mijn eerste afspraak, op een grote cola-fabriek in Dongen. Daar kom je niet zomaar binnen: je moet je inschrijven, een veiligheidsfilm bekijken, een kort examen afleggen... Daarna mocht ik met mijn contactpersoon naar de instructieruimte, waar ik een toolbox over veilig werken, met name voorkomen valgevaar, heb gegeven aan dakdekkers van HD-Daksystemen en medewerkers van de colafabriek. De toolbox (inclusief taart) was een succes! De veiligheidskundige van de cola-fabriek heeft inmiddels gevraagd om een herhaling voor hun technische dienst. 

Na dit bezoek kon ik gelijk door naar Oosterhout (in Gelderland, dus een uur rijden), naar het grootste Lidl-dak van Nederland (60.000 m2).  Daar had ik een afspraak met de heer Van de Ven (van het gelijknamige bouwbedrijf). Gezamenlijk zijn we de bouwplaats overgelopen en hebben diverse partijen uitgenodigd voor een bijeenkomst om 12.00 uur. In een overvolle bouwkeet hebben wij, onder het genot van een stuk ‘Bewust-veilig-taart’, stilgestaan bij het belang van veilig werken, vandaag en alle andere dagen!

Met een goedgevulde buik kijk ik terug op een geslaagde dag! Volgend jaar weer, doet u dan ook  mee?

 

 
 
Vrijdag 16 maart: Bewust-veilig-dag Afdrukken

5 februari 2018

Uit cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal ongevallen in de bouw en installatiebranche oploopt. Vallen van hoogte, onveilig werken met machines en gereedschap én problematische communicatie komen nog te vaak voor. Dat willen we niet. Iedereen wil aan het einde van de dag weer veilig en gezond naar huis. Natuurlijk is veiligheid álle dagen van het jaar belangrijk! Maar op vrijdag 16 maart staan we er extra bij stil en zijn we met elkaar Bewust Veilig op het werk. logo Bewust-veilig-dag

Het thema veiligheid is in de platte dakenbranche zeker niet nieuw. Al meer dan 15 jaar bezoeken de arbovoorlichters van SBD dagelijks werklocaties en dakdekkersbedrijven en geven advies en voorlichting over veilig en gezond werken.

Sociale partners in de platte dakenbranche onderschrijven het belang van de Bewust-veilig-dag en hebben SBD aangemeld als ‘stakeholder’. Dit betekent dat SBD deze dag extra onder de aandacht zal brengen: door communicatie en activiteiten in het land, met dakdekkersbedrijven en zo mogelijk ketenpartners. De arbovoorlichters van SBD zijn graag bereid om u te ondersteunen bij een veilige activiteit op uw project of in uw bedrijf. Neem hiervoor contact op met de arbovoorlichter in uw regio (Paul Aalders / Ad Verhoeven).
 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 Volgende > Einde >>

Resultaten 16 - 30 van 49