Veilig en Gezond op het Dak
Uitreiking eerste DakSkillCard aan dakdekkers Afdrukken

7 november 2017

Op 8 november worden de eerste DakSkillCards uitgereikt aan leerling-dakdekkers. De DakSkillCard is een pasje, verbonden aan een digitale omgeving waarin werkgevers en werknemers aantoonbaar geregistreerd staan met inspanningen op het gebied van scholing, opleiding, arbeidsomstandigheden en cao-verplichtingen.

Dit gebeurt op het Daksymposium dat door de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche  wordt georganiseerd in het NBC in Nieuwegein. In het kader van de sectorplangelden uit het sociaal akkoord heeft de BIKUDAK-sector in de economische crisis uitvoering gegeven aan een sectorplan en daarmee goede resultaten weten te behalen. Naast de ontwikkeling van de DakSkillCard gaat het om:
-          Circa 400 instromers in bbl 1-2-3 opleidingen op een totale populatie van ca 2500 cao-dakdekkers;
-          Vermindering van uitstroom uit de branche van 40% naar 20% als gevolg van de uitvoering van een uitgekiende, maar eenvoudige HRM-maatregel;
-          Oprichting van een organisatie – B² transities – gericht op het omscholen van werknemers die dreigen uit te vallen naar ander werk.

Op het Daksymposium wordt ook aandacht besteed aan de toekomst van de vakopleiding – het belang om te blijven investeren in de bbl – en aan duurzame inzetbaarheid: hoe zorgen we ervoor dat dakdekkers gezond de eindstreep halen.

Programma Daksymposium 8 november 2017 (aanvang 14.30 uur)

Lees meer...
 
CAO BIKUDAK wijziging artikel 14 Arbeidsomstandigheden Afdrukken

3 oktober 2017

Sociale partners BIKUDAK (VEBIDAK, CNV vakmensen en FNV Bouwen & Wonen) hebben enkele tussentijdse wijzigingen in de cao BIKUDAK voorgesteld. Deze zijn onlangs verbindend verklaard. Met veiligheidsschoenen op het dak

Onderstaand het gewijzigde artikel over persoonlijke beschermingsmiddelen:

Artikel 14 Arbeidsomstandigheden, vierde lid

4. De werkgever is verplicht de onderstaande persoonlijke beschermingsmiddelen en collectieve- en/of individuele valbeveiligingsmiddelen aan de bij hem in dienst zijnde werknemer ter beschikking te stellen:

– gehoorbescherming (bijvoorbeeld oordoppen);
– adembescherming (bijvoorbeeld een gezichtsmasker of stofkap);
– veiligheidsschoenen;
– werkhandschoenen;
– hekwerk;
– harnas met toebehoren.


 
Nieuwe regels opbouw rolsteigers Afdrukken

25 september 2017

Per 1 januari 2018 gelden nieuwe ­regels voor de opbouw van een rolsteiger. ­Vanaf die datum is het namelijk verplicht om altijd rondom een leuning te hebben bij betreding van een platform in een rolsteiger. Deze nieuwe regel­geving geldt ook voor rolsteigers die vóór deze datum zijn aangeschaft.rolsteiger
Eén van de belangrijke doelstellingen van deze maatregel in het verminderen van het aantal ongelukken met rolsteigers. Uit de jaarlijkse inspecties van Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) bleek dat leuningen van rolsteigers vaak ontbreken of slechts deels worden gebruikt. De kans op ongevallen is hierdoor aanzienlijk groter. Volgens de nieuwe regelgeving mag een werkplatform pas worden betreden nadat er rondom een leuning op heuphoogte is aangebracht voor dat platform.

Er zijn inmiddels verschillende systemen ontwikkeld, die aan dit veiligheidsniveau voldoen. In hoofdlijnen kunnen die zijn:

  • het aanbrengen van tijdelijke heupleuningen en eventueel knieleuningen;
  • het aanbrengen van definitieve heupleuningen en eventueel knieleuningen;
  • het aanbrengen van samengestelde systeemelementen, die leuningwerk en diagonalen vervangen.

De nieuwe, veiligere opbouwmethoden zijn opgenomen in het vernieuwde A-blad rolsteigers

SBD-toolbox vernieuwd
Doeltreffende voorlichting en onderricht aan het personeel is een verplichting in het kader van de Arbowet (artikel 8). In de platte dakenbranche wordt vaak gebruik gemaakt van rolsteigers. Daarom is ook de SBD-toolbox Verplaatsbaar klimmateriaal (met name rolsteigers) geactualiseerd.
U kunt deze vernieuwde toolbox gebruiken voor uw toolboxmeeting. Heeft u nog vragen dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij de arbovoorlichters van SBD. Ook kunt u de arbovoorlichter in uw regio op aanvraag een toolboxmeeting laten verzorgen. In zo’n geval is het handig om hem eerst een werklocatie te laten bezoeken, zodat hij tegelijkertijd andere specifieke knelpunten/verbeterpunten kan bespreken.

 
Nieuwe boeteregels voor de nieuwe Arbowet Afdrukken

4 september 2017Logo Inspectie SZW

Met de per 1 juli 2017 vernieuwde regels van de Arbowet en het Arbobesluit ziet inspectie SZW scherper toe op naleving van de Arbowet. Daarom is per 1 september 2017 de Beleidsregel Boeteoplegging Arbowet aangepast.

Regel geldt voor alle nieuwe basiscontracten vanaf 1 juli 2017
In de gewijzigde Arbowet staat dat organisaties per 1 juli 2017 moeten beschikken over een zogenoemd basiscontract met een arbodienstverlener (arbodienst of bedrijfsarts). Voor bestaande contracten geldt een overgangsperiode: werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. De gewijzigde beleidsregel is van toepassing op alle nieuwe basiscontracten die per 1 juli 2017 zijn afgesloten. Organisaties krijgen ook een boete als het basiscontract geen afspraken bevat over de verzuimbegeleiding.

Ook bedrijfsarts kan boete krijgen
Een andere wijziging in de beleidsregel is dat bedrijfsartsen nu ook beboet kunnen worden als zij nu verplichtingen zoals ze in Arbowet staan, niet nakomen. In de gewijzigde Arbowet is geregeld dat bedrijfsartsen een klachtenprocedure moeten hebben en moeten meewerken aan een verzoek om een second opinion. Bedrijfsartsen die dit zich hier niet aan houden, krijgen eerst een waarschuwing en de kans om alsnog aan hun verplichtingen te voldoen.

Download hier factsheet nieuwe Arbowet.

Lees hier de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet

 
Met een ladderborgriem staat uw ladder stevig op zijn poten Afdrukken

12 juli 2017

Zoals gemeld in ons websitebericht van 27 juni, is de SBD-campagne Veilig laddergebruik gestart. We zullen u regelmatig op de hoogte houden over de bevindingen in de praktijk.   

De arbovoorlichters van SBD, Paul Aalders en Ad Verhoeven, treffen tijdens hun objectbezoeken de meest inventieve ladderborgmethodes aan. Eén praktijksituatie – vorige week in Waalwijk – willen wij u niet onthouden. De arbovoorlichter trof daar een ladder die werd geborgd met een dakrol en een touw. Het is natuurlijk een goede zaak dat dakdekkers actie ondernemen om veilig het dak op en af te kunnen. Maar dat kan een stuk simpeler en veiliger met een ladderborgriem. De dakdekkers waren blij verrast met hun exemplaar en namen de ladderborgriem dan ook onmiddellijk in gebruik. De foto’s spreken voor zich. 

Ladder borgen met touw en dakrol ladder geborgd...Ladderborgriem in gebruik!

De campagne Veilig laddergebruik loopt nog t/m december 2017. Het aantal ladderborgriemen (aangeschaft met subsidie van het Centrum voor Ambachtseconomie) is beperkt. De arbovoorlichters reiken een ladderborgriem uit tijdens een objectbezoek waarbij onveilig laddergebruik wordt geconstateerd.

 

 

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>

Resultaten 16 - 30 van 44