Veilig en Gezond op het Dak
Subsidie CvAE voor SBD campagne 'veilig laddergebruik' Afdrukken

27 juni 2017

Een van de belangrijkste risico’s in de platte dakenbranche is valgevaar. De arbovoorlichters van SBD constateren tijdens hun objectbezoeken maar al te vaak dat de ladder onvoldoende of niet geborgd is. Hierdoor kunnen de werknemers hun werkplek, het dak, niet veilig bereiken en verlaten.ladderborgriem

Het Centrum voor Ambachtseconomie (CvAE) heeft SBD subsidie verstrekt voor de aanschaf van ladderborgriemen. Met het aanbrengen van zo’n ladderborgriem staat de ladder stabiel en kan niet van de dakrand loskomen. De arbovoorlichters, Paul Aalders en Ad Verhoeven, zullen in 2017 deze ladderborgriemen tijdens hun objectbezoeken uitreiken.

Wilt u een objectbezoek aanvragen? Hiervoor is een apart formulier beschikbaar dat u hier kunt downloaden. Natuurlijk kunt u ook uw werkplanning mailen naar de arbovoorlichter in uw regio ( Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken , Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken ). Dan neemt hij snel contact met u op.

 

 

 
Sectorplan BIKUDAK: methodiek Dakpaspoort Afdrukken

30 mei 2017

subsidieverstrekker ministerie SZW

Cao-partijen hebben in het kader van het Sectorplan BIKUDAK 1 een nieuw innovatief arbeidmarktinstrument ontwikkeld: het dakpaspoort, inmiddels de Dak Skillcard genoemd. Cao-partijen vinden het belangrijk dat ook anderen – binnen en buiten de branche – kennis kunnen nemen van de methodieken die hiervoor zijn ontwikkeld. Daarvoor is een publicatie geschreven dat daarin inzicht geeft. Mocht u daarover vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de projectleider Joep Jansen, te bereiken op Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken .

Lees hier de publicatie over de methodiek Dakpaspoort

 
In 2016 meer dodelijke ongevallen en uitbuiting werknemers Afdrukken

24 mei 2017

Vorig jaar kwamen er 70 mensen om bij een arbeidsongeval, blijkt uit het Jaarverslag 2016 van de Inspectie SZW. Dat zijn er negentien meer dan in 2015. Ook ziet de Inspectie dat er werknemers uitgebuit worden. Werkuren die niet worden uitbetaald, uurtarieven die niet kloppen en het ten onrechte inhouden van vergoedingen op het salaris.Logo Inspectie SZW
 
Het totaal aantal slachtoffers van arbeidsongevallen steeg in 2016 met 14% ten opzichte van het jaar daarvoor. De meeste slachtoffers vallen in de bouw, industrie, handel en afvalbeheer. ‘Werknemers die de ultieme prijs betaalden voor vaak onnodige fouten. Als bedrijfsleven en overheid hebben we de morele plicht om van hun dood te leren. Al deze offers raken niet alleen de bedrijven waar dit is gebeurd, maar ook alle ondernemingen waar datzelfde ongeval morgen plaats kan vinden. Ook als overheid moeten we ons maximaal inspannen om herhalingen te voorkomen', aldus Marc Kuipers, inspecteur-generaal van de Inspectie SZW.
 
Mazen van de wet

Lees meer...
 
Dodelijke val als gevolg van het niet hebben van een RI&E Afdrukken

17 mei 2017

Het opstellen van een RI&E is een wettelijke verplichting, zeker als het werk veiligheidsrisico’s met zich meebrengt (artikel 5 Arbowet). In de platte dakenbranche is valgevaar een groot veiligheidsrisico. Het niet hebben van een RI&E kan dramatische gevolgen hebben. Onderstaande casus is hiervan een schrijnend voorbeeld. Veilig werken

Onlangs is een uitspraak gedaan over de volgende zaak:
In juni 2015 is een werknemer als gevolg van val om het leven gekomen. Het slachtoffer was op het moment van het ongeval bezig met het plaatsen van zonnepanelen op het hellend dak van een koeienstal. De werkgever wist dat het hellende dak van de koeienstal niet geschikt was om een persoon te dragen. Als beschermingsmiddel is daarom aan de werknemer een valstopapparaat ter beschikking gesteld.

De strafrechter veroordeelt de werkgever tot een boete van 40.000 euro. De werkgever wordt o.a. verweten dat hij geen RI&E heeft gemaakt. De strafrechter zegt hierover: "De wettelijke verplichting tot het opstellen van een RI&E geeft invulling aan de algemene onderzoeksplicht die een zorgvuldig werkgever behoort te vervullen."

Lees meer...
 
Ongevallen met hoogwerkers Afdrukken

2 mei 2017

88 ongevallen met hoogwerkers en verreikers in de afgelopen vijf jaar. Dat is de stand zoals die bekend is bij de Inspectie SZW.
Dat schrijft demissionair minister Asscher (SZW) in antwoord op Kamervragen van de SGP over de regels voor gebruik van hoogwerkers. In veel gevallen is de oorzaak van het ongeval het omvallen van de machine.

Jaarlijks 16 ernstige arbeidsongevallen met hoogwerkers
Bij die ongevallen met hoogwerkers en verreikers werden in totaal 96 personen slachtoffer van een arbeidsongeval. GemidSchaarhoogwerker met veilige uitstapdeld bekeken komt dit neer op 16 ernstige ongevallen met hoogwerkers per jaar met een of meer werknemers als slachtoffer. Niet meegenomen in de genoemde cijfers zijn ongevallen met torenkranen.

Niet opvolgen gebruiksvoorschrift vaak oorzaak ongeval
Volgens Asscher gebeuren ongevallen met hoogwerkers en verreikers vaak doordat de gebruikers de gebruiksvoorschriften en veiligheidsinstructies niet opvolgen die de fabrikant bij de machine heeft gevoegd. Soms ook ligt de oorzaak van de ongevallen bij aanpassing van de machine door de gebruikers zelf. Dan zijn de ongevallen het gevolg van het gebruik van de machine op een andere manier dan waar die voor bedoeld en ontworpen is.
Recentelijk heeft de Inspectie SZW de brochure ‘Werken op hoogte vanuit een werkbak’ gepubliceerd. In deze brochure zet de inspectiedienst de regels op een rij die gelden voor het gebruik van machines en/of werkbakken. Een toename van het aantal ongevallen met werken vanuit een werkbak vormde de directe aanleiding om deze brochure te publiceren.

Afspraken hoogwerkers in Arbocatalogus Platte daken
In de Arbocatalogus staan per risico afspraken over de daarvoor te nemen maatregelen. Bij werken op hoogte is in bepaalde situaties de hoogwerker een geschikte oplossing. Bij inzet van de hoogwerker is het van belang om goede voorlichting en instructie te geven. SBD heeft hiervoor de toolbox ‘Veilig werken met hoogwerkers’ opgesteld. Voor aanvullend advies kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de arbovoorlichters van SBD (Paul Aalders en Ad Verhoeven).

 
<< Begin < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>

Resultaten 16 - 30 van 39