Veilig en Gezond op het Dak
Week van de RI&E Afdrukken

9 juni 2016

Beroepsziekten, pesten op het werk en arbeidsongevallen: een preventieve aanpak voor veilig en gezond werken staan volop in de aandacht. Een Week van de RI&Ebelangrijk instrument om preventie op een structurele manier aan te pakken is de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). In de Week van de RI&E, die plaatsvindt van 13-17 juni, staat de RI&E centraal op de agenda.

Investeren in arbo = investeren in productiviteit
Het thema ‘Oog voor uw werknemers’ gaat in op de verantwoordelijkheid van werkgevers om een gezonde en veilige werkplek te creëren samen met hun werknemers. Dit levert ondernemers voordelen op: bedrijven die actief zijn op het gebied van veilig en gezond werken hebben meer tevreden medewerkers en vergroten in veel gevallen de productiviteit.

Heeft u uw RI&E platte daken wel goed op orde? Neem voor gratis advies contact op met de arbovoorlichters van SBD ( Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken , Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken ).

 
Werken in de hitte. Wees voorbereid! Afdrukken

6 juni 2016

Tot nu toe hebben we nog te maken gehad met aangename werktemperaturen. Maar dat kan snel veranderen. Wat zijn de afspraken over werken bij warm weer en blootstelling aan UV-straling? Warm en zonnig!Op grond van de Arbowet en rekening houdend met de aard van het werk moeten we ons beschermen tegen ongunstige weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld hoge temperatuur en UV-straling). Het verstrekken en dragen van huidbeschermende werkkleding is niet alleen nodig vanwege ongunstig weer, maar ook als bescherming tegen schuren/schaven, snijden en stoten. Het dragen van effectieve werkkleding kun je beschouwen als onderdeel van een gezonde leefstijl én het geeft het dakbedekkingsbedrijf een professionele uitstraling. Ook hier staat de ontwikkeling niet stil: denk aan shirts met ingebouwde sensor. De sensor geeft een signaal af wanneer de lichaamstemperatuur een bepaalde norm overschrijdt.

In de Arbocatalogus Platte daken staan de CAO-afspraken nader benoemd. De te nemen maatregelen en extra informatie over de risico’s staan in de handreiking voor werkgevers en in de SBD toolbox. Zet de maatregelen ook in het Plan van Aanpak bij de bedrijfs-RI&E.

Handreiking Werken in de hitte
Toolbox UV-straling

Lees ook eens het Arbouw-artikel Zomerzon:  http://service.arbouw.nl/hitte.pdf


 
Op grote hoogte! Afdrukken

25 mei 2016

De BIKUDAK-branche werkt hard aan betere arbeidsomstandigheden, veiligheid op het dak, opleiding, scholing en loopbaanbeleid. Het sectorplan Op grote hoogteBIKUDAK draagt hiertoe bij. Het plan bevat vijf maatregelen om vooral de sociale vernieuwing in de branche een extra stimulans te geven. Maatregel 5 gaat in het bijzonder over de arbeidsverhoudingen en wat we kunnen doen om die verder te verbeteren. Drie bureaus, Arboplaats, Arboriginals en Matchcare, deden onderzoek. Ze praatten met een tiental bedrijven en hun werknemers. Bedrijven die vooroplopen in hun invulling van (innovatief) sociaal ondernemerschap.

Het resultaat is het rapport ‘Op grote Hoogte. Sociale innovatie in de dakbedekkingsbranche’. Hierin leest u de vraagstukken waarvoor dakdekkers zich geplaatst zien, afgewisseld met praktijkvoorbeelden en quotes van mensen die aan het onderzoek meewerkten. U kunt dit rapport hier lezen.

Op 13 april 2016 werd in Green Village (Nieuwegein) tijdens het symposium ‘Op grote hoogte’ het eerste exemplaar van Op grote hoogte aan Jos van der Borgt uitgereikt. Lees het verslag in de Roofs van mei 2016.


 
Inspectie SZW controleert PBM in de bouw Afdrukken

10 mei 2016

De Inspectie SZW gaat van 9 mei tot en met eind oktober 2016 op 500 bouwplaatsen controleren of werknemers op een goede manier gebruikmaken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Op bouwplaatsen is de werkgever bijna altijd verplicht PBM ter beschikking te stellen. De werknemer moet deze middelen op de juiste manier gebruiken. Zowel werkgever als werknemer kunnen een boete krijgen bij geconstateerde gebruik de juiste PBMovertredingen.

Werkgevers hebben de plicht om ervoor te zorgen dat het werk zo veilig en gezond mogelijk kan worden uitgevoerd. Als eerste moeten zij proberen om risico's te voorkomen. Is dat redelijkerwijs niet mogelijk of haalbaar, dan moeten zij collectief maatregelen treffen. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet. Daar hoort in veel gevallen bij dat werkgevers persoonlijke beschermingsmiddelen aan werknemers ter beschikking stellen. Voorbeelden zijn handschoenen, veiligheidsbrillen, veiligheidsschoenen, veiligheidshelmen, valbeveiliging en adem-, gehoor-, knie- en schouderbescherming.

Lees meer...
 
Gebruik de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) Afdrukken

4 mei 2016gebruik de juiste veiligheidsschoen

In de dakenbranche wordt een aantal typen Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) veelvuldig gebruikt. In de nieuwe Roofs (mei 2016) licht Ad Verhoeven van SBD toe welke PBM in welke situaties worden toegepast. Ook gaat hij nader in op de aandachtspunten.

Ad Verhoeven, arbovoorlichter SBD:

Het menselijk lichaam is kwetsbaar. Dat ondervinden we dagelijks. Om het te beschermen gebruiken we werkkleding en Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM), een belangrijke voorwaarde om veilig te werken. Het gebruiken van PBM is inmiddels wel voor vrijwel iedereen een normale zaak. Kennis van soorten PBM, het juiste gebruik, noodzakelijk onderhoud en ook eventuele risico's worden onderschat.

Lees hier het volledige artikel in Roofs 2016-05


 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 15 van 49