Veilig en Gezond op het Dak
Op grote hoogte! Afdrukken

25 mei 2016

De BIKUDAK-branche werkt hard aan betere arbeidsomstandigheden, veiligheid op het dak, opleiding, scholing en loopbaanbeleid. Het sectorplan Op grote hoogteBIKUDAK draagt hiertoe bij. Het plan bevat vijf maatregelen om vooral de sociale vernieuwing in de branche een extra stimulans te geven. Maatregel 5 gaat in het bijzonder over de arbeidsverhoudingen en wat we kunnen doen om die verder te verbeteren. Drie bureaus, Arboplaats, Arboriginals en Matchcare, deden onderzoek. Ze praatten met een tiental bedrijven en hun werknemers. Bedrijven die vooroplopen in hun invulling van (innovatief) sociaal ondernemerschap.

Het resultaat is het rapport ‘Op grote Hoogte. Sociale innovatie in de dakbedekkingsbranche’. Hierin leest u de vraagstukken waarvoor dakdekkers zich geplaatst zien, afgewisseld met praktijkvoorbeelden en quotes van mensen die aan het onderzoek meewerkten. U kunt dit rapport hier lezen.

Op 13 april 2016 werd in Green Village (Nieuwegein) tijdens het symposium ‘Op grote hoogte’ het eerste exemplaar van Op grote hoogte aan Jos van der Borgt uitgereikt. Lees het verslag in de Roofs van mei 2016.


 
Inspectie SZW controleert PBM in de bouw Afdrukken

10 mei 2016

De Inspectie SZW gaat van 9 mei tot en met eind oktober 2016 op 500 bouwplaatsen controleren of werknemers op een goede manier gebruikmaken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Op bouwplaatsen is de werkgever bijna altijd verplicht PBM ter beschikking te stellen. De werknemer moet deze middelen op de juiste manier gebruiken. Zowel werkgever als werknemer kunnen een boete krijgen bij geconstateerde gebruik de juiste PBMovertredingen.

Werkgevers hebben de plicht om ervoor te zorgen dat het werk zo veilig en gezond mogelijk kan worden uitgevoerd. Als eerste moeten zij proberen om risico's te voorkomen. Is dat redelijkerwijs niet mogelijk of haalbaar, dan moeten zij collectief maatregelen treffen. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet. Daar hoort in veel gevallen bij dat werkgevers persoonlijke beschermingsmiddelen aan werknemers ter beschikking stellen. Voorbeelden zijn handschoenen, veiligheidsbrillen, veiligheidsschoenen, veiligheidshelmen, valbeveiliging en adem-, gehoor-, knie- en schouderbescherming.

Lees meer...
 
Gebruik de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) Afdrukken

4 mei 2016gebruik de juiste veiligheidsschoen

In de dakenbranche wordt een aantal typen Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) veelvuldig gebruikt. In de nieuwe Roofs (mei 2016) licht Ad Verhoeven van SBD toe welke PBM in welke situaties worden toegepast. Ook gaat hij nader in op de aandachtspunten.

Ad Verhoeven, arbovoorlichter SBD:

Het menselijk lichaam is kwetsbaar. Dat ondervinden we dagelijks. Om het te beschermen gebruiken we werkkleding en Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM), een belangrijke voorwaarde om veilig te werken. Het gebruiken van PBM is inmiddels wel voor vrijwel iedereen een normale zaak. Kennis van soorten PBM, het juiste gebruik, noodzakelijk onderhoud en ook eventuele risico's worden onderschat.

Lees hier het volledige artikel in Roofs 2016-05


 
Roadshow DakVakMan 2020 Afdrukken

21 april 2016

De roadshow DakVakMan 2020 is een brancheactiviteit in het kader van het sectorplan BIKUDAK (maatregel 4). Doel is om bedrijven en werknemers te ondersteunen bij de eigen verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid.Dirk, de hoofdrolspeler in de filmpjes

Er zijn 4 hoofdthema's die elk met een filmpje worden ingeleid. Dit thema wordt met de deelnemers besproken (door middel van workshop of instructie). De invulling van de thema's is maatwerk en gebeurt dus in overleg met het bedrijf. De presentatie is in handen van de arbovoorlichters van SBD. De roadshow heeft geen vaste invulling. Er kunnen activiteiten worden ingevoegd (bijvoorbeeld PAGO op locatie of opstelling IOP), en het is mogelijk om een gastspreker uit te nodigen.

Een roadshow duurt minimaal 2 tot maximaal 8 uur. Uitvoering kan zowel binnen als buiten de reguliere werktijden (vanaf 07.00 tot 20.00 uur).

Er zijn twee mogelijkheden:

 • 1. Een collectieve bijeenkomst met het personeel op het bedrijf, zonder externe sprekers. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
 • 2. Een collectieve bijeenkomst met externe spreker(s) waaraan wel kosten zijn verbonden. De roadshow wordt bekostigd door het bedrijf dat de aanvraag indient. Het bedrijf, vallend onder de cao BIKUDAK, ontvangt een tegemoetkoming vanuit de bedrijfstak.
 • Voor uitgebreide informatie: download hier de brochure

  Aanmelden kan via https://vakpaspoortbikudak.nl/subsidieoverzicht/roadshow-dakvakman-2020

   
  SBD op Nationale Daken Event Afdrukken

  Op 27 en 28 januari 2016 vond in het NBC te Nieuwegein het Nationale Daken Event plaats. Dit is een tweedaags evenement waar een gespecialiseerde dakenbeurs werd gecombineerd met actuele en prikkelende congressen. 

  Het betreft een samenvoeging van de Nationale Dakendag en de vakbeurs Dak Event. Dit is het gevolg van de samenwerking tussen BDA Dakadvies, Lindeman Events en DGI Dak & Gevelingenieurs.

  Uiteraard waren ook de medewerkers van de SBD present. Wij kijken stuk voor stuk terug op twee waardevolle dagen waarin wij kennis hebben kunnen uitwisselen met onze doelgroep in een gastvrije ambiance. Ook hebben wij onze doelgroep op de hoogte kunnen brengen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van het veilig en gezond uitvoeren van dakbedekkingswerkzaamheden op (grote) hoogte en hebben wij meerdere mensen op de hoogte kunnen stellen van het vakpaspoort met de titel Dakpaspoort. Dit Dakpaspoort is voor en door de BIKUDAK-branche ontwikkeld en via dit Dakpaspoort kunnen werkgevers en werknemers uit de branche onder meer scholingssubsidies en aanverwante branchespecifieke regelingen aanvragen en aantonen dat zij vakbekwaam zijn.

   

   
  << Begin < Vorige 1 2 3 4 Volgende > Einde >>

  Resultaten 1 - 15 van 50